LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Några tankar kring samarbete
From: "Jan Szczepanski. Goteborgs Univ Bibl" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 10 Feb 2006 14:32:53 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (83 lines)


Hej,

En ny akt�r inom biblioteksv�rlden ser ut att komma till v�rlden inom kort.

En akt�r som vill vara en arena f�r diskussioner och st�llningstaganden och
med ambitionen att st�rka samarbetet mellan universitets- och
h�gskolebiblioteken.

SUHF, Sveriges universitets- och h�gskolef�rbund blir en sammanslutning p�
insitutionsniv� och kommer att anordna konferenser, kurser och driva projekt.

Henrietta Zorn har skrivit en artikel om det nya f�rbundet i  senaste numret av
Biblioteksbladet

Universitets- och h�gskolebiblioteken bildar f�rbund
Biblioteksbladet nr 1 2006 sidan 6
http://www.biblioteksforeningen.org/bbl/bbl2006/Biblioteksbladet_nr1_2006.pdf


N�gra omr�den som jag tycker att dessa bibliotek borde b�rja samarbeta kring
�r

1. insamling och registrering av fria e-publikationer. Det en g�r har alla
gl�dje av,
men vad en kan g�ra �r inte mycket. Exempelvis h�ller jag p� sedan i h�stas
med detta. Troligen klarar jag cirka 10.000 fria publikationer p� ett �r.
Om vi var
tio s� skulle vi kunna g�ra 100.000 p� ett �r. L�ngt fler allts� �n dom
el�ndiga
amerikanska elektroniska bokpaketen som vi erbjuder v�ra ip-l�ntagare. Kunde
vi samarbeta kring detta med v�ra nordiska kolleger s� skulle vi s�kert
kunna dela
p� ytterligare n�gra hundra tusen verk inom ett �r. Ja, s� skulle man kunna
forts�tta
med samarbete med �vriga kolleger inom EU och v�rlden i stort.

2. insamling och registrering av fria e-tidskrifter borde vi kunna
samarbeta kring.

3. dom patetiska portalerna b�r man g�ra n�got �t. Idag fyller dom ingen
funktion
trots pretanti�s m�ls�ttning

4 inget bibliotek ?r en isolerad � idag, vi ing�r i samma n�tverk av
resurser. Vad som
�r bra f�r Cornell �r bra f�r Sk�vde.

5. Biblioteken satsar idag m�ngdubbelt mer resurser, personal och anslag,
�n vad Google
g�r men g�r det isolerat och s� blir resultaten d�refter. Kunde vi samordna
v�ra resurser,
avs�tta ett tionde till SUHB s� skulle under kunna utf�ras f�r alla v�rt
b�sta. Lars Bj�rnshauge
och Per Olsson �r kolleger med omd�mde och handlingsf�rm�ga vilket vi
egoistiskt b�r
utnyttja maximalt.

Om Sverige ska bli ett v�rldsledande informationssamh�lle mer �n till
namnet s� beh�vs
en stark organisation som SUHB.

Vi har i m�ngt och mycket hamnat p� efterk�lken internationellt men med ett
starkt och
enigt SUHB med en stark EU f�rankring  kan vi snabbt komma ifatt och bli
v�rldsledande.

M�nga av v�ra universitet �r ledande i Europa och dom beh�ver starka
bibliotek. Starkt blir
ett bibliotek idag bara om man samarbetar konkret nationellt och
internationellt och d� fr�mst
inom EU:s ram.

JanJan Szczepanski
F�rste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager