LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Sv: [BIBLIST] Medicinhistoriska databasen
From: Marianne Lindholm <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 9 Feb 2006 11:53:25 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (34 lines)


>>> [log in to unmask] 2006-02-09 11:28:51 >>>
Medicinhistoriska databasen �ter p� n�tet

Efter tv� �rs fr�nvaro fr�n internet �r medicinhistoriska databasen �ter i drift med ny adress: http://pub.ep.liu.se/medhist/.

Link�ping University Electronic Press (www.ep.liu.se) vid Link�pings universitet (www.liu.se), har tagit �ver driften av databasen fr�n Demografiska databasen, Ume� universitet. Vi samarbetar med Riksarkivet (www.ra.se), som levererar arkivmaterialet och Arkivdata i Norrk�ping (www.norrkoping.se/arkivdata) som sk�ter registreringen.

Medicinhistoriska databasen inneh�ller medicinhistoriska dokument fr�n 1800-talet fram till tidigt 1900-tal:

�    H�lsov�rdsn�mndens protokoll
�    Inspekt�rsber�ttelser fr�n hospitalen
�    Medicinalstyrelsens protokoll
�    Medikolegala rapporter (obduktionsprotokoll)
�    �rsber�ttelser fr�n lasarett och hospital
�    �rsber�ttelser fr�n provinsiall�kare
�    �verinspekt�rens �rsber�ttelser f�r sinnessjukv�rden

Under v�ren 2006 kommer nya dokument att l�ggas in successivt. Det r�r sig om cirka 1.500 stycken. En bibliografi �ver monografier, artiklar, uppsatser m.m., d�r databasen ing�r som k�lla, uppr�ttas och presenteras p� hemsidan. Vi tar tacksamt emot uppgifter om publikationer som anv�nt databasen som k�lla.

Medicinhistoriska databasen l�mpar sig utm�rkt f�r forskning inom �mnet v�rd- och medicinhistoria. Ett antal forskare kommer att anv�nda databasen i sin forskning och studenter vid universitet och h�gskolor i Sverige kan nyttja databasen f�r att skriva uppsatser p� B, C och D-niv�. Databasen kan med f�rdel �ven anv�ndas av elever p� gymnasieniv? f�r projektarbeten.

V�lkommen att surfa in!

Med v�nliga h�lsningar

Peter Berkesand
F�rlagsredakt�r och ansvarig f�r databasenPeter Berkesand             Phone: +46 13 28 29 45
Link�pings universitet             URL:  www.ep.liu.se
Link�ping University Electronic Press          www.ep.liu.se/staff/petbe/
S-581 83 Link�ping

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager