LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Lb Region Skåne
From: Knudsen Bente <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 20 Feb 2006 13:41:32 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (37 lines)


Jag beklagar om l�nken i mitt f�rsta utskick inte kunde �ppnas.
H�r kommer texten!


Region Sk�ne s�ker ny l�nsbibliotekarie
n�r jag g�r i pension 1 september.


Kultur Sk�ne �r Region Sk�nes kulturf�rvaltning. F�rvaltningens uppdrag �r att st�dja och st�rka utvecklingen av kulturlivet i Sk�ne.
Inom f�rvaltningen finns r�dgivare, kunskapsf�rmedlare och n�tverksbyggare som verkar aktivt inom kulturomr�det i Sk�ne och
�vriga �resundsregionen.

L�nsbibliotekarie
Ref nr RS 9/06

Kultur Sk�ne driver i egen regi L�nsbiblioteket Sk�ne som �r lokaliserat till Malm� Stadsbibliotek. Vi driver biblioteksutveckling och bist�r lokala bibliotek i
Sk�ne med r�dgivning, fortbildning, informationsf�rmedling och medief�rs�rjning. Som l�nsbibliotekarie �r du teamledare f�r 12 medarbetare.

L�s mer om tj�nsten och ans�k online p� v�r hemsida: www.skane.se/platsnytt
Denna tj�nst har Annons-id: 39537796Med v�nlig h�lsning
_______________________________________________________
Bente Knudsen
L�nsbibliotekarie

L�nsbibliotek Sk�ne
www.skane.se/lansbibliotek

Tel: +46 (0)40 660 85 90
Mobil: +46 (0)70 6295671
Fax: +46 (0)40 660 85 96
Brevadress: 205 81 Malm�
Bes�ks- och paketadress:
Kung Oscars v�g 11, 211 33 Malm�

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager