LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: ..... för många inlägg på B I BLIST eller chat eller???
From: Bo Thomas Jacobsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Tue, 14 Feb 2006 15:20:53 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (27 lines)


�r det egentligen inte s� att det ibland �ven kan beh�vas reaktioner p� p�
vilken niv� debatter f�rs, ocks� rent m�nskliga, som en slags pendang till
sj�va allvaret som kan blossa �nda till n�sta jul? - Mycket �r sakligt och
bra p� dessa sidor, men ibland verkar striden st� om vem som har vem har
mest r�tt till det underbara "problem-definierings-prevelegiet", en
klassiker i sig, vem som r�tt att s�ga var ribban skall ligga? Mycket �r
intressant att l�sa, men inte allt. Mina reaktioner st�r bara f�r mig, men
kanske delas av andra ibland?

----- Original Message -----
From: "Irma Ridb�ck" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Tuesday, February 14, 2006 3:00 PM
Subject: [BIBLIST] ..... f�r m�nga inl�gg p� BI BLIST eller chat eller???


> Det ser ut som om listan sp�rar ut med j�mna mellanrum. Bara idag har det
> kommit ett tiotal (minst) nonsensmail.
> G�r det inte att h�lla sig till rena SAKFR�GOR p� en lista som BIBLIST?
> Det finns uppenbarligen behov av en sm�snacks-lista f�r delar av
> anv�ndarna.
> Ett �nskem�l �r s�ledes inte en Biblist-light variant utan i st�llet en
> helt annan lista som �r till f�r PRATGLADA.
> Och att BIBLIST f�r �terg� till en korrekt och saklig lista!
>
> Irma Ridb�ck
> Riksarkivets bibliotek

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager