LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

SV: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Om att det kommer fö r många inlä gg på BIBLIST

From:

Viktor Sarge <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Tue, 14 Feb 2006 12:08:24 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Hej Per-Erik och andra Biblistare.

Jag kan naturligtvis f�rst� Lars reaktion. Dock undrar jag om brev/e-post
verkligen skyddas av upphovsr�tten. En snabbs�kning gav f�ljande svar fr�n
Patent- och registreringsverket:

"Journalistiska artiklar anses i allm�nhet vara tillr�ckligt originella f�r
att vara skyddade av upphovsr�tt. Brev har i ett antal fall ansetts
tillr�ckligt originella, men t.ex. recept anses i allm�nhet inte vara
skyddade av upphovsr�tt."

Patent- och registreringsverket (2006?). Vad skyddas av upphovsr�tten. URL:
http://www.prv.se/om_prv/upphovsratt/vad_skyddar.html [2006-02-14]

N�r PUL b�rjade g�lla f�rs�kte m�nga h�vda att de var journalister och/eller
konstn�rer. Att detta godtogs vill jag mena var ganska s�llsynt. F� e-brev
eller webbplatser n�r verksh�jd. Det vore intressant med en kommentar fr�n
en jurist eftersom jag personligen tycker att Biblist light �r en utm�rkt
id�.

V�nligen/Viktor Sarge
IT-bibliotekarie
Ljungby


> -----Ursprungligt meddelande-----
> Fr�n: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
> [mailto:[log in to unmask]]F�r Wik Per-Erik
> Skickat: den 14 februari 2006 10:10
> Till: [log in to unmask]
> �mne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Om att det kommer f�r m�nga inl� gg p�
> BIBLIST
>
>
> Hej Lars
> eftersom det �r jag som vidarebefordrat en del material fr�n
> BIBLIST till ett antal personer i biblioteksv�rlden s� �r det v�l
> passande med ett svar.
>
> Bakgrunden till BIBLIST-light �r att det visade sig att ett
> flertal kollegor i l�net avstod fr�n att vara med i BIBLIST
> p.g.a. den m�ngd ovidkommande e-post de tyckte sig f� i sina
> brevl�dor. Samtidigt �nskade de naturligtvis h�lla sig � jour med
> saker som de s�g som viktiga f�r deras verksamhet. Mitt f�rslag
> var d� att jag skulle skicka vidare det som kunde ha intresse f�r
> dem av det som publicerats p� BIBLIST.
>
> Med tiden har antalet "prenumeranter" ut�kats en aning och �ven
> n�gra utanf�r l�nets gr�nser har anslutit sig. Jag har aldrig
> marknadsf�rt listan utan den har spridit sig litet fr�n mun till
> mun. Min �sikt �r att s� m�nga som m�jligt i biblioteksv�rlden
> b�r vara med i stora BIBLIST f�r att h�lla sig informerad om hela
> biblioteksv�rlden, �ven om jag mycket v�l f�rst�r dom som tycker
> att m�nga brev saknar intresse. BIBLIST-light har varit valet
> mellan "passande urval" och "intet" f�r dessa personer.
>
> Jo, jag har funderat kring det etiska i detta.
> I och f�r sig befinner jag mig i ett stort s�llskap n�r jag
> vidarebefordrar till andra vad n�gon skrivit som e-post till mig,
> det visar inte minst m�nga felskick till BIBLIST, men att m�nga
> g�r en sak som kan vara fel g�r ju inte saken b�ttre :-)
> Det har klart framg�tt att inl�ggen kommit fr�n BIBLIST och de
> har vidares�nts okommenterade i sin helhet och med den
> underskrift som funnits d�r.
>
> Jag kan ocks� bums erk�nna att jag vidares�nt e-post fr�n dig,
> eftersom jag tyckt detta med digitaliseringsfr�gor varit en
> angel�gen fr�ga f�r alla svenska bibliotek och du har haft m�nga
> t�nkv�rda synpunkter.
>
> Jag ber om urs�kt f�r att jag skickat vidare s�dant material.
> Naturligtvis skall inte du eller n�gon annan beh�va k�nna sig
> oroad �ver att r�ka ut f�r det fram�ver, �ven om jag tror att
> m�nga av er som informerat om n�got p� listan inte sett det som
> n�got gr�vre integritetsbrott.
>
> Jag vill p� inget vis skapa vidare problem och l�gger
> naturligtvis omg�ende ned BIBLIST-light.
>
> Med v�nlig h�lsning
> ------------------------------------------------------
> Per-Erik Wik
> L�nsbiblioteket V�sternorrland
> Box 1045
> 871 29 H�rn�sand
> 0611-865 55
> 0611-865 50 (fax)
> [log in to unmask]
>
> "Outside of a dog, a book is a man�s best friend.
> Inside of a dog it�s too dark to read."
> Groucho Marx (1890-1977)
> ------------------------------------------------------
>
>
>
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Fr�n: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
> [mailto:[log in to unmask]] F�r Lars Aronsson
> Skickat: den 14 februari 2006 05:13
> Till: [log in to unmask]
> �mne: Re: [BIBLIST] Om att det kommer f�r m�nga inl�gg p� BIBLIST
>
> Jakob Harnesk skrev:
>
> > Vad m�nga kanske inte k�nner till �r att det finns en s.k.
> > Biblist-light-lista, d�r ett urval g�rs f�r den som inte vill ha allt.
>
> Detta fick jag ingen k�nnedom om n�r jag anm�lde mig till BIBLIST
> och jag har inte godk�nt att mina inl�gg h�r vidarepubliceras i
> andra fora. F�rekomsten av "Biblist Light" verkar vara ett
> plumpt brott mot upphovsr�ttslagen. Jag f�resl�r att "Biblist Light"
> omedelbart upph�r med denna brottsliga verksamhet. Det �r jag
> som skribent som v�ljer n�r, var och hur jag vill publicera mig.
>
> Hur vore det om dagstidningar kopierade varandras ins�ndare utan
> skribenternas vetskap? Pl�tsligt kanske ditt namn st�r som
> signatur i Nationaldemokraternas organ.
>
> Nej, jag antyder inte att Biblist Light �r nazistiskt. Men om
> detta vore OK f�r Biblist Light, s� bleve det OK f�r alla.
>
>
> --
> Lars Aronsson ([log in to unmask])
> Aronsson Datateknik - http://aronsson.se
>


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager