LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: *** SPAM *** [BIBLIST] BTJ är dem så viktiga?

From:

Marie Eriksson <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 17 Feb 2006 11:58:59 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
<[log in to unmask]> skrev den 17 februari 2006 klockan 09:03 +0100:
"Hej jag l�ste en artikel i biblioteksbladet [1:2006] s.4 om att BTJ har
"f�rlorat upphandlingen mot Adlibris i Malm�, vilket ber�r s�v�l
"folkbiblioteken som skolbiblioteken. Tanken som slog mig var att
"reaktionerna �ver detta verkade vara ganska starka s�rskilt bland
"skolbiblioteken, jag �r ny i branschen s� jag st�ller mig fr�gan varf�r?
"Om ett f�retag erbjuder snabbare leveranstider och billigare produkter �n
"ett annat d� �r det v�l ingen fr�ga om vilket f�retag man v�ljer, eller?
"Nu vet jag inte om eller snarare vilka tj�nster som BTJ erbjuder som
"skolbibliotek anv�nder sig av, �r det n�got som adlibris inte har eller
"inte �r lika bra p�? Jag ser det snarare som en f�rdel n�r konkurrensen
"h�rdnar d� m�ste leverant�ren st�ndigt f�rb�ttra sig s� att de inte
"f�rlorar kunder? Kan det vara s� att BTJ under �ren blivit lite f�r
"bekv�ma, tagit sin roll lite f�r givet och d�rmed inte f�rb�ttrat sig
"eller tagit kundernas klagom�l p� allvar? I artikeln tas ju upp att m�nga
"har varit irriterade �ver BTJ�s l�nga leveranstider? Vad tycker ni andra
"om det h�r skulle vara kul � h�ra?
"
"H�lsningar
"Mikael Rosell
"arbets�kande bibliotekarie

Jag jobbar p� folkbibliotek i Malm� och omfattas ocks� av avtalet. Jag
tycker precis som Mikael att det �r positivt. Det som m�nga kan sakna tror
jag �r tryggheten i att BTJ vet vad de sysslar med p� ett annat s�tt �n
Adlibris som ju "bara" �r ett led mellan tillverkare och konsument. Jag
tror att det st�ller st�rre krav p� oss som k�per in b�cker och jag tror
ocks� att det �r upp till oss att vara aktiva i att kr�va en viss service
av adlibris. Avtalet �r ju tidsbegr�nsat och om Malm� stad inte �r n�jda
eller om adlibris inte lyckas uppfylla avtalsvillkoren s� f�rlorar de ju
kontraktet.
tycker jag.
Mvh Marie

*******************************************************
Marie Eriksson
Barn- och ungdomsbibliotekarie
Bellevueg�rdsbiblioteket
040-660 85 60
[log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager