LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Närmar sig folk- och forskningsbiblioteken varandra?

From:

Helena Kettner Rudberg <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 5 Oct 2005 08:46:45 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Närmar sig folk- och forskningsbiblioteken varandra?

Den 1 januari i år trädde den reviderade Bibliotekslagen i kraft där den
utökade 7§ bl.a. innehåller: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det
allmänna biblioteksväsendet skall samverka.

Årets tredje nummer av SPLQ (Scandinavian Public Library Quarterly) sätter
fokus på de nordiska ländernas samverkan mellan de skilda sektorerna. Vad är
status idag och vilken intention finns till utökad samverkan?

Antalet högskolestuderande som nyttjar de kommunala biblioteken ökar. En
nyligen publicerad dansk undersökning visar att nästan 60% av de danska
studenterna använder sig av folkbibliotek som ett komplement till
högskolebiblioteket. SPLQ presenterar en rad samarbetsprojekt och andra
liknande verksamheter i de olika nordiska länderna, som alla kan bidra till
ett bättre fungerande och mer enhetligt bibliotekssystem - till glädje för
användarna.

SPLQ, Scandinavian Public Library Quarterly är en engelskspråkig tidskrift
som strävar efter att bevaka de nordiska folkbiblioteksfrågorna och då
särskilt det ökade samarbetet mellan folk- och forskningsbibliotek.
Tidskriften ges ut i samarbete mellan de fyra folkbiblioteksansvariga
myndigheterna i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Sedan 2002 återfinns tidskriften även i nätversion på vwww.splq.info.

Fr.o.m. 2005 kan man prenumerera på SPLQ gratis. I fall man önskar att
regelbundet få ett exemplar av den tryckta versionen
skickar man en e-post till [log in to unmask] med namn och adress. Önskar man den
elektroniska versionen anger man namn och e-postadress - den kommer då i
pdf. Enstaka exemplar kan rekvireras av undertecknad.


Helena Kettner Rudberg, svensk redaktör
Kulturrådet


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager