LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Föreläsning den 19/10 Kooperationens idéhistoriska grund:1900-talet

From:

Michael Hagström <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 10 Oct 2005 16:39:06 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Föreläsning den 19 oktober med Tore Johansson

"Kooperationens idéhistoriska grund" del 2: 1900-talet

Vad är kooperation och vilka idéer ligger till grund för kooperativ utveckling?
I vilken tid och i vilka miljöer uppstod tankar om kooperation?
Vilka bärande tankeelement kan härledas?


Förra gången (16/2) handlade det om kooperativ idéutveckling under 1800-talet. Den här gången är 1900-talet i fokus.
I Sverige har konsument- och lantbrukskooperationen varit framgångsrik. Finns det kopplingar mellan dessa båda sektorer?

Vilken roll spelar grundsatserna från Rochdale, Internationella kooperativa alliansen, demokratin för kooperativ utveckling?
Är ideologin och idéerna döda, har idéerna gjort sitt eller behövs de nu mer än någonsin?
Tore frågar sig också hur kooperationen överlever i olika länder under olika statsskick/regimer.
 

Tore Johansson är (idé-) historiker med inriktning på det kooperativa området. Han har tjänstgjort på LRF i 30 år och sysslat bl.a. med utbildning, forskning och dokumentation.
Han har skrivit ett flertal böcker, artiklar och var med vid starten av Föreningen Kooperativa Studier 1981, då den första "Kooperativ årsbok" gavs ut.
Han är en flitigt anlitad föreläsare både nationellt och internationellt.
Just nu håller han på att avsluta ett större forskningsprojekt och en ny bok som handlar om kooperativ idéutveckling.

Välkommen! Information och anmälan!
http://www.kf.se/upload/inbjudan19okt_05.pdf


Michael Hagström
KFBibliotek
Kooperativa Förbundet
Box 15200
104 65 Stockholm
Telefon : 08 743 26 21, 070 24 59 591
Besöksadress: Stadsgården 10
www.kf.se/kfbibliotek


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager