LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Högstämd dikt
From: Lena Sundin <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 7 Oct 2005 13:50:45 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (55 lines)


"Allt oftare får man se Heidenstam citeras med orden: "Bättre lyss till 
den sträng som brast än att aldrig spänna en båge."
Det torde vara en av svensk litteraturs mest felciterade versrader. I 
"Åkallan och löfte" skriver Heidenstam:
"Det är skönare lyss till en sträng, som brast, än att aldrig spänna en 
båge."
Vilket ju är mycket vackrare".

Källa: http://www.liu.se/music/hl/artiklar/tankar.htmlSchmidt Anders wrote:

> Hej!
>
> Vi har från en dansk forskare fått en fråga, som vi inte lyckats lösa. 
> Vi har sökt på Internet och i diverse citatböcker utan resultat.  Han 
> har i sin avhandling tänkt använda denna högstämda dikt, som 
> förefaller bekant på något sätt. Men vem har skrivit detta och i 
> vilken dikt?
>
>  
>
> Din båge brista kan och den kan svikta
>
> Men minns, att det är skönt mot stjärnor sikta.
>
>  
>
> Vem har skrivit detta?
>
> Mycket tacksam för hjälp
>
>  
>
> Anders Schmidt
>
> Informationsavdelningen
>
> Universitetsbiblioteket
>
> Lund
>

-- 
Lena Sundin
Göteborgs universitetsbibliotek
Centralbiblioteket
Avd. för humaniora
Box 222
405 30 Göteborg
E-mail: [log in to unmask]
Tel: 031-773 5184
Fax: 031-773 1755

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager