LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Input men ingen output
From: "Jan Szczepanski. Goteborgs Univ Bibl" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 12 Oct 2005 12:32:58 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (34 lines)


Hej

Regeringens IT-politiska strategigrupp har enligt deras nyhetsbrev
varit i Bryssel och fått "input". Vad vi fortfarande väntar på är lite
"output" i form av stöd till ett nationellt digitalt bibliotek, portaler och
digitalisering m.m. vilket länder i vår omvärld sedan många år satsat
på för att förverkliga ett informationssamhälle och inte bara ett symetriskt
bredbandssamhälle.
http://www.regeringen.se/sb/d/3815/a/51421

Jan


Strategigruppen på besök i Bryssel
Den 2-4 oktober var hela Strategigruppen på besök i Bryssel i syfte att 
möta och utbyta tankar med ett antal personer vid Kommissionens 
generaldirektorat för infomationssamhället och media (Infosoc).

Vi diskuterade bland annat frågor kring forskning och innovation, digitala 
klyftor, Lissabonagendan och i2010 samt nätfrågor. Många intressanta 
frågeställningar och aspekter diskuterades, vilket ger värdefull input för 
Strategigruppens fortsatta arbete. Exempelvis lyfte företrädarna för 
Kommissionen synpunkter och tankar kring vikten av symmetriskt bredband med 
hög kapacitet för att tillgodose framtida behov, kommersialisering av 
innovationer, gemensamma standarder med mera.


Jan Szczepanski
Förste bibliotekarie
Goteborgs universitetsbibliotek
Box 222
SE 405 30 Goteborg, SWEDEN
Tel: +46 31 773 1164 Fax: +46 31 163797
E-mail: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager