LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Ang: [BIBLIST] Enkätundersökning

From:

Marika Andersson <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 18 Mar 2005 14:35:43 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Tack för länken!

>>> [log in to unmask] 11/10 1:48 >>>
Vad gör folk på biblioteken på nätterna?
Nej, biblioteken vid Malmö högskola är inte öppna på nätterna, inte än så
länge. Men i Bibliotek och ITs senaste stora enkätundersökning ställdes
frågan om vad folk skulle göra om biblioteken var öppna på kvällar och
nätter. Vi ställde också frågan om vad man föredrog; information i tryckt
eller elektronisk form?

 Läs hela rapporten: http://www.mah.se/bit/enkatundersokningSvaren på den första frågan jämförde vi med svaren på frågan om vad de
gjorde vid sitt senaste besök på biblioteket. Det visar sig att de skulle
göra samma saker på nätterna som de gör på dagarna. Hämta och lämna böcker,
använda datorerna, läsa samt använda sig av tjänsterna i informationsdisken.
Detta ställer stora krav på bemanning och om vi trott att vi skulle kunna ha
biblioteken öppna utan bemanning på kvällar och nätter får vi kanske tänka
om.Malmö högskolas biblioteks budget för media är 6,1 miljoner kronor. Av detta
används ungefär 30 procent till inköp av elektroniska media. I en jämförelse
med andra svenska universitet och högskolor är det en liten andel.

Vi har en inköpspolicy som säger att vi, om materialet finns i både tryckt
och elektronisk form, skall välja den elektroniska. Om vi tittar på svaren
som gäller "vanliga" böcker är det 85-90 procent som föredrar den tryckta
formen. Inte så överraskande kanske men ett resultat som ställer oss inför
stora utmaningar. När det gäller Lexikon och uppslagsverk,
Tidskriftsartiklar och Lagtexter och annat offentligt tryck väger det lika
mellan dem som föredrar tryckt respektive elektroniskt format.Vilka bibliotek använder studenterna när de inte använder våra bibliotek?
Undersökningen visar klart vilken roll folkbiblioteken spelar i studenternas
biblioteksanvändning. Den visar också att det är närhetsprincipen som
gäller. Anledningen till att studenterna väljer ett annat bibliotek än något
vid Malmö högskola är i första hand att det är närmare dit. I andra hand
uppger de att materialet saknas eller är utlånat vid Malmö högskolas
bibliotek.

När det gäller de frågor som har med våra användares uppfattning om
kvaliteten på vårt utbud av tjänster och service finns inga påtagliga
skillnader gentemot tidigare undersökningar. Värdena ligger stadigt kring
fyra på en femgradig skala. Slutsatsen vi kan dra av detta är att det
åtminstone inte finns ett utbrett missnöje med vår verksamhet. Om vi ser
hela enkätundersökningen i ett sammanhang, och kanske mest på de fria
kommentarerna, kan vi nog drista oss till att påstå att de allra flesta av
våra användare är nöjda eller mycket nöjda med vår verksamhet.


Undersökningen, som är den tredje i raden, gick ut till samtliga anställda
och studenter vid Malmö högskola, cirka 20 000 personer. 1 500 svarade. Det
ger ett stort underlag för att få veta om verksamheten vid Bibliotek och IT
uppfyller de krav på innehåll och kvalitet som användarna har rätt att
ställa, och för att vårt utbud av tjänster och vår service bättre ska kunna
anpassas till användarnas behov.Läs hela rapporten: http://www.mah.se/bit/enkatundersokningYtterligare information om enkätundersökningen lämnas av:

Jan Nilsson

Bibliotek och IT

Malmö högskola

[log in to unmask]

Tfn 040-665 7294
----------------------------------------------------------------------------
----


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager