LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Human IT 7:3

From:

Helena Francke <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 18 Mar 2005 14:51:33 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Kära Biblistare,

Ett nytt, välfyllt nummer av Human IT finns nu tillgängligt på webben. Temat denna gång är artificiell intelligens, med fokus på maskininlärning. Detta relativt tekniska område introduceras av gästredaktören Ulf Johansson i en mycket tillgänglig ledare. De följande tre artiklarna visar olika aspekter av hur artificiell intelligens kan utnyttjas och förbättras: för att kunna tolka gamla romerska skrivtavlor, för att göra datorstyrda agenter i datorspel mer lika de människostyrda, och för att underlätta förutsägbarheten vid data mining.
        Av särskilt intresse för läsare av Biblist är kanske Olof Sundins studie av webbaserad användarundervisning vid nordiska universitet och högskolor. Sundin studerar användarundervisningarna som redskap i bibliotekariers förhandlingar om vad som är yrkeskårens speciella expertis.
Human IT är en mångdisciplinär, vetenskaplig tidskrift med syfte att lyfta fram ny forskning och diskussion om digitala medier som kommunikativa, estetiska och ludiska instrument. Tidskriften ges ut vid Högskolan i Borås.

Nummer 7:3 finns gratis tillgänglig på http://www.hb.se/bhs/ith/3-7/

Innehåll:
* From Ding to Überding: An Introduction to the Artificial Intelligence Issue Theme
av gästredaktör Ulf Johansson
<http://www.hb.se/bhs/ith/3-7/>
* Image and Interpretation: Using Artificial Intelligence to Read Ancient Roman Texts
av Melissa Terras & Paul Robertson
<http://www.hb.se/bhs/ith/3-7/mtpr.pdf>
* Synthetic Players: A Quest for Artificial Intelligence in Computer Games
av Jouni Smed & Harri Hakonen
<http://www.hb.se/bhs/ith/3-7/jshh.pdf>
* Predicting the Benefit of Rule Extraction: A Novel Component in Data Mining
av Tuve Löfström & Ulf Johansson
<http://www.hb.se/bhs/ith/3-7/tluj.pdf>
* Webbaserad användarundervisning: Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis
av Olof Sundin
<http://www.hb.se/bhs/ith/3-7/os.pdf>
* Fanfiktion, datorspel och tillämpad humaniora
av Patrik Svensson
<http://www.hb.se/bhs/ith/3-7/ps.pdf>

Trevlig påsk!
Helena


**************
Helena Francke
co-editor Human IT
Swedish School of Library and Information Science
University College of Borås / Göteborg University
SE-501 90 Borås, Sweden

e-mail [log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager