LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: Uniforma titlar

From:

Inge Skog <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 9 Mar 2005 03:54:12 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Det är riktigt att "katalogrådets beslut i oktober", i dessa ordalag,
inte har nämnts här på listan. Däremot berördes ändringen för ett par
månader sedan av Hans Lindberg (se nedan).

Katalogrådets beslut i oktober nämns i kommentaren till fält 240
http://www.kb.se/Kat_praxis/default.htm?anchor=240. Men KB påpekar
inte att beslutet togs i stor enighet . . .

Hälsningar

Inge SkogAt 14.00 +0100 05-01-18, Hans Lindberg wrote:
>Hej!
>
>LIBRIS har nyligen ändrat praxis för registrering av uppgift om
>originaltitel; se KB:s katalogiseringspraxis fält 249
>http://www.kb.se/Kat_praxis/default.htm?anchor=249
>
>Det framgår här att man numera oftast skall använda 240-fältet i stället för
>som tidigare 249-fältet för denna uppgift. Ändringen har gjorts för att vårt
>svenska LIBRIS-MARC21-format skall anpassas till omvärlden.
>
>Ändringen medför också att titlar med sådana 240-fält i träfflistor sorteras
>efter originaltiteln, och inte som tidigare efter huvudtiteln i 245-fältet!
>Det är alltså en avsevärd förändring gentemot tidigare praxis. 249-fältet
>påverkar ju inte sorteringen av titlar i en träfflista.
>
>Nu undrar jag om denna förändring har diskuterats tidigare i något
>sammanhang, som har gått mig förbi. Vill biblioteks-Sverige att vanliga
>översatta titlar skall sorteras efter originaltitel i olika typer av
>träfflistor? Hur har man löst problemet i olika lokala system?
>
>Tacksam för synpunkter!
>
>Hälsningar Hans Lindberg, Tekniska museet
>Anders Cato skrev:
>
>"Såsom redan upplysts på listan här beslutade LIBRIS Katalogråd med stor
>enhighet att gå över från originaltitel i fält 249 till uniform titel i fält
>240 på all litteratur. Det finns två tungt vägande skäl till detta: - - -"
>
>Jag måste ha missat den upplysningen. När upplystes det här på
>listan om att katalogrådet i oktober förra året beslöt att lägga
>origs titel i 240? (Jag antar att det inte syftar på att jag svarade
>på Birgit Jacobssons fråga, för det var för bara ett par dar sen.)
>
>MVH
>Beata Hansson
>
>
>
>-----Ursprungligt meddelande-----
>Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user services
>[mailto:[log in to unmask]]För Anders Cato
>Skickat: den 3 mars 2005 10:36
>Till: [log in to unmask]
>Ämne: [BIBLIST] SV: [BIBLIST] Uniforma titlar
>
>
>Hej Birgit!
>
>Såsom redan upplysts på listan här beslutade LIBRIS Katalogråd med stor
>enhighet att gå över från originaltitel i fält 249 till uniform titel i fält
>240 på all litteratur. Det finns två tungt vägande skäl till detta:
>
>1. LIBRIS är inte idag en katalog som enbart fungerar isolerad i Sverige,
>utan är en katalog som interagerar med många andra bibliotekskataloger runt
>om i världen. Till LIBRIS importeras poster från British Library, Library of
>Congress, Deutsche Bibliothek etc. Och från LIBRIS exporteras katalogposter
>till dessa system. I så gott som samtliga av dessa system som vi interagerar
>med är det uniform titel som används och fält 240. Fält 249 var ju ett för
>LIBRIS egendefinierat fält och var inte ett fält som dessa system kunde
>tolka. Vid postimport har denna förändring gjort att vi behöver göra ännu
>färre förändringar i importerade poster.
>
>2. Sedan en tid tillbaka pågår olika projekt för att anpassa LIBRIS-basen i
>FRBR-riktning, se till att posterna är gjorda så att det i ett framtida
>gränssnitt går att indela dem enligt FRBR-strukturen "Verk", "Uttryck",
>"Manifestation" och "Exemplar". Genom att lägga uniforma titlar på de verk
>som katalogiseras i LIBRIS har man tagit ett rejält kliv framåt för att göra
>denna indelning möjlig. Man kan idag med hjälp av den uniforma titeln göra
>auktoritetsposter på såväl verknivå (Strindberg, August, [Hemsöborna]), som
>på uttrycksnivå, (Strindberg, August, [Hemsöborna. Engelska]). Detta var
>inte möjligt tidigare. När denna förändring är genomförd kommer
>författar-titel-index att bli betydligt tydligare och mer överskådliga än de
>var tidigare.
>
>På grundval av detta ställde sig Katalogrådet ytterst positivt till det
>förslag som lades fram.
>
>Observera dock att detta inte är en förändring av katalogiseringsreglerna.
>Fr.o.m. nu tillämpar LIBRIS-biblioteken KRS kapitel 25 fullt ut, vilket vi
>inte gjorde tidigare. Då tillämpades kapitel 25 bara för vissa typer av
>material.
>
>Vi kommer dock tyvärr att i frågan om originaltitel skilja oss från
>folkbiblioteken och BURK. Detta torde dock gå att lösa ganska hyggligt genom
>konverteringsprogram som konverterar fält 240 #a till originaltitel, något
>som vi redan gör idag i Nationalbibliografins veckolista.
>
>Jag hoppas detta ger dig svar på en del av dina frågor.
>
>Vänliga hälsningar
>
>Anders Cato
>
>****************************************
>Anders Cato
>Chef för
>Nationalbibliografin. Monografienheten
>
>Kungl. biblioteket
>Box 5039
>102 41 Stockholm
>Tel. 08-463 44 29
>Fax. 08-463 42 25
>
>e-post: [log in to unmask]
>webb: www.kb.se
>
>
>
>>-----Ursprungligt meddelande-----
>>Från: BIBLIST - Topics in Nordic research library user
>>services [mailto:[log in to unmask]] För Birgit jacobsson
>>Skickat: den 28 februari 2005 10:00
>>Till: [log in to unmask]
>>Ämne: [BIBLIST] Uniforma titlar
>>
>>
>>Birgit Jacobsson
>>Bibliotekarie
>>Borås stadsbibliotek
>>Box 856
>>50115 Borås
>>Tel. 033-357602
>>Fax 033-357675
>>
>>Jag har förvånats av att Libris numera sätter originaltitel
>>som uniform titel i sina poster. Är detta alltså en ändring av
>>katalogiseringsreglerna? Jag vill gärna veta mer om denna
>>märkliga förändring.
>>
>>Birgit Jacobsson
>>


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager