LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Dags för NORDINFOlits seminarium år 2004!
From: "Ström, Nina" <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 26 Aug 2004 09:15:17 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (22 lines)


Dags för NORDINFOlits seminarium år 2004!
10-12 november 2004 i Växjö

Pedagogik - en yrkeskompetens för bibliotekarier?
och
Nordiska standarder för informationskompetens - önskedröm eller fälla?

För samtliga bibliotekarier och övriga intresserade av pedagogik, lärande och informationskompetens.
Program och anmälan:
http://www.hum.vxu.se/utb/program/bop/nordinfo/index.html


Pedagogik har blivit en alltmer efterfrågad kompetens för bibliotekarier. Vad gör de nordiska biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningarna för att leva upp till önskemålen från arbetsgivarna? Hur ser man på betydelsen av pedagogik och lärandeteorier när man utbildar framtidens bibliotekarier?

10-12 november 2004 i Växjö, har vi samlat representanter från olika biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar i Norden på ett seminarium för att presentera sin syn på pedagogikens betydelse i utbildningen samt delta i en nordisk debatt i ämnet. Seminariet anordnas av Biblioteks- och informationsvetenskap vid Växjö universitet i samarbete med NORDINFOlit - nordiskt forum för samarbete inom området informationskompetens.

Förutom temat pedagogik återkommer under seminariet ett av NORDINFOlits fyra huvudspår, nämligen nordiska standarder eller riktlinjer för informationskompetens. Diskussionen som påbörjades i Vasa februari 2003 fortsätter i Växjö med såväl föredrag, workshops som en avslutande paneldebatt.

Välkomna att delta under tre intensiva, lärorika och debattglada dagar i Växjö 10-12 november 2004!

Läs mer om NORDINFOlit: www.nordinfolit.org
Läs mer om Växjö universitet: www.vxu.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager