LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Forskningsbiblioteken 2003

From:

Christina Jönsson Adrial <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 7 Jul 2004 11:43:43 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Nu finns forskningsbiblioteksstatistiken för 2003 tillgänglig.

Se:
http://www.kb.se/bibsam/statistik/fbstatistik/grund.htmI korthet:

-Tryckta tidskrifter ersätts med elektroniska
Mer än hälften (65 procent) av periodikasamlingarna på forskningsbiblioteken
är nu elektroniska. Antalet titlar av seriella publikationer i elektronisk
form har ökat med ca 30 000 jämfört med förra året, medan antalet titlar i
tryckt form har minskat med ungefär lika många.

-Explosionsartad tillväxt i antalet e-böcker
Drygt 264 000 e-böcker finns tillgängliga för forskningsbibliotekens
användare. Det är många fler än vid förra årets slut.

-9,8 miljoner lån och minst lika många nedladdade dokument
2003 expedierades 9,8 miljoner lån på de svenska forskningsbiblioteken.
Ökningen har under den senaste tioårsperioden varit dramatisk och visar inte
några tecken på att avmattas.
Lån kan i den digitala världen sägas motsvaras av antalet nedladdade
fulltextdokument. 2003 laddades ca 4 miljoner fulltextdokument ner från
fulltextdatabaser , ca 5 miljoner fulltextartiklar ur seriella publikationer
och ca 80 000 e-böcker. Då inte alla leverantörer redovisar användningen av
de elektroniska informationsresurser de tillhandahåller är siffran i
realiteten högre.

-Många deltar i bibliotekens undervisning
Undervisning i hur man söker, värderar och refererar till information har
blivit en viktig del av främst universitets- och högskolebibliotekens
verksamhet. 2003 deltog 107 000 personer i bibliotekens undervisning vilket
är nästan var femte förväntad användare. Sammanlagt erbjöd biblioteken 20
300 lärarledda lektionstimmar. Till detta kommer självstudiekurser
tillgängliga på bibliotekens webbplatser.


Bakgrund:

Underlaget består av 71 bibliotek: 1 nationalbibliotek, 39 universitets- och
högskolebibliotek samt 31 specialbibliotek. Det gemensamma är att alla är
till någon del statligt finansierade, är allmänt tillgängliga och har som
huvudsaklig uppgift att stödja forskning och högre studier.

I statistiken ingår uppgifter om bland annat mediebestånd, tjänster,
användning, personal och ekonomi.

Statistiken ingår i Sveriges Officiella Statistik (SOS) och är ett samarbete
mellan Kungl biblioteket/BIBSAM och SCB. Sedan ett par år tillbaka
publiceras statistiken endast i pdf-format på SCB:s hemsida.

Den svenska forskningsbiblioteksstatistiken insamlas i enlighet med svensk
(SS 03 80 01) och internationell (ISO 2789) standard. Statistiken
reviderades 2002 och innehåller numera även uppgifter om bibliotekets
elektroniska tjänster, referensservice och undervisning.


Hälsningar
Christina Jönsson Adrial


Christina Jönsson Adrial
1:e handläggare/Senior Executive Officer

BIBSAM - Kungl bibliotekets avdelning för nationell samordning och
utveckling
/- The Royal Library´s Department for National Co-ordination and Development

Box 5039
SE-102 41 STOCKHOLM
Sweden


Tel/Phone
+46 (0)8 463 43 58 (direkt/direct)
+46 (0)8 463 40 00 (växel/switchboard)
+46 (0)73 917 33 77 (mobil/mobile)
Fax
+46 (0)8 463 42 74

E-post/E-mail: [log in to unmask]
URL: http://www.kb.se/bibsam/


Besöksadress/Visiting address: Humlegården


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager