LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Bibliotekarieanställning

From:

Åsberg Anita <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 16 Jun 2004 08:26:47 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Uppsala universitetsbibliotek


sökerBibliotekarie till Biblioteksgrupp Linné med placering tillsvidare vid
Biologibiblioteket. Heltid, med tillträde i mitten av augusti eller enligt
överenskommelse.
Ref.nr. UFV-PA 2004/2966


Uppsala universitetsbibliotek är indelat i fem olika biblioteksgrupper varav
Biblioteksgrupp Linné är en. Den ger biblioteksservice till forskare, lärare
och studenter inom områdena medicin, farmaci, teknik och naturvetenskap.
Biologibiblioteket finns i nyrenoverade och rymliga lokaler i
Evolutionsbiologiskt centrum, EBC, Norbyvägen 14, och ger heltäckande
bibliotekservice till forskare, lärare och studenter vid EBC, men är även
öppet för andra med intresse för ämnena. Biblioteket bildar gemensam enhet
med Geo-biblioteket och personalen utför delvis arbete för hela enheten.

Arbetet i den aktuella anställningen består bl.a. av lånehantering,
expeditions- och informationstjänst, katalogisering och fjärrlån. Vidare
ingår arbete med elektroniska tidskrifter samt informationssökning i olika
databaser. Eftersom arbetet sker nära forskare, lärare och studenter ingår
även användarundervisning och institutionskontakter.


För arbetet krävs bibliotekarieutbildning vid högskola eller motsvarande
kompetens. I övrigt krävs intresse för undervisning samt god pedagogisk
förmåga. Goda språkkunskaper är av vikt samt gärna kunskaper i
katalogisering. Vidare är det nödvändigt med intresse för utåtriktat arbete,
service och utvecklingsfrågor samt god organisationsförmåga. Stor vikt
lägges vid personlig lämplighet där även god samarbetsförmåga är nödvändig.
Ämneskunskaper eller erfarenhet av arbete vid bibliotek med
naturvetenskaplig inriktning är meriterande.

Universitetsbiblioteket strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som en
jämn ålders- och könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför
verksamheten.


Upplysningar lämnas av 1:e bibl. Lena Vretblad och avd.dir. Anita Åsberg,
fackl. repr. 1:e bibl. Anders Edling, TCO och 1:e bibl Katarina Franzen
Munkhammar, SACO. Samtl. tel 018- 4713900vx.

Ansökan med meritsammanställning och löneanspråk, ställd till
Överbibliotekarien, Uppsala universitetsbibliotek, Box 510, 751 20 Uppsala,
telefax 018-471 3913 eller e-post [log in to unmask] skall vara inkommen
senast måndagen den 21 juni 2004. I det fall ansökan meddelats per telefax
eller e-post skall den kompletteras med originalhandling snarast möjligt.


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager