LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

OMV: Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, 1880-1961 - nu delvis online

From:

Johnny Carlsson <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 7 Jun 2004 13:52:21 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, trycktes
1880-1961 i fem serier, totalt 61 volymer och har nu delvis gjorts gratis
sökbar online hos National Library of Medicine i USA (US NLM). Tjänsten är
ännu experimentell och den första serien 1(1880)-16(1895)är fortfarande
under arbete. NLM har fått delfinansiering av projktet från Wellcome Trust
och Burroughs Wellcome Fund. Glädjande att bibliotek som inte har haft den
tryckta utgåvan (eller utgallrat den ...) nu kan ta del av detta viktiga
bibliografiska verk!

Innehållet i databasen är 3,7 miljoner medicinska referenser varav 250 000
till böcker, 300 000 till avhandlingar, 2,5 miljoner till artiklar (i
tidskrifter, dagstidningar, dödsrunor och insändare) och 4 400 till
porträtt. Tidsperioden som täcks är från 1600-talet fram till 1900-talet.
Ämnesorden som har använts varierar i de olika serierna och i ett
uppföljningsprojekt planerar man att mappa till MeSH. Index-Catalogue
innehåller material som du inte hittar i NLM:s on-line-katalog LocatorPlus.

I den elektroniska utgåvan har man försökt bibehålla de möjligheter till
sökning som gavs i den tryckta utgåvan. "John Shaw Billings selected a
dictionary arrangement for the printed Index-Catalogue and explained in his
transmittal letter in Series I, vol. 1. that "The great majority of
physicians ... have expressed a decided preference for this form; ...."

En kort sökning (Quick Search)på Sweden visar att den finns även en del
svenskt material av intresse om än litet i mängd i förhållande till det
amerikanska materialet:
Index-Catalogue Series 2 408 Hits
Index-Catalogue Series 3 81 Hits
Index-Catalogue Series 4 212 Hits
Index-Catalogue Series 5 141 Hits
Såväl referenser till böcker som artikelreferenser av olika slag.

En del referenser är till material från eller om Karolinska Institutet eller
sjukhuset.
Index-Catalogue Series 2 14 Hits
Index-Catalogue Series 3 4 Hits
Index-Catalogue Series 4 17 Hits
Index-Catalogue Series 5 307 Hits

Kozuma LR. IndexCat: Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-General's
Office, 1880-1961. NLM Tech Bull. 2004 May-Jun;(338):e8.
http://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/mj04/mj04_cat.html

Johnny Carlsson, 1:e bibliotekarie
Karolinska Institutets universitetsbibliotek
Box 200, 171 77 STOCKHOLM
Tel 08-52484040, fax 08-52484320
http://kib.ki.se


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager