LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Nya barn- och ungdomsböcker till landets bibliotek
From: Cay Corneliuson <[log in to unmask]>
Reply-To:Cay Corneliuson <[log in to unmask]>
Date:Fri, 11 Jun 2004 12:08:54 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (45 lines)


Pressmeddelande från Kulturrådet 11 juni 2004

Kulturrådet fördelade vid sitt sammanträde den 10 juni drygt 28, 5 mkr i bidrag för inköp av barn- och ungdomsböcker till landets folk- och skolbibliotek. 235 kommuner uppfyllde kraven för att få stöd och fick bidrag på mellan 50 000 kr och 1,2 mkr.

Villkoren för stöd är att kommunerna inte sänker medieanslaget och att de redovisar en plan för läsfrämjande arbete. Vid årets fördelning har 19 kommuner fått avslag på sina ansökningar och 36 kommuner har inte sökt, vilket i de flesta fall beror på att de minskat sitt medieanslag. Det innebär att andelen kommuner som inte får stöd på grund av minskat medieanslag har ökat från tidigare års siffra 10 % till 20 % i år.

I en enkät om allmänna nedskärningar i kommunerna som Kulturrådet gjorde tidigare i år redovisade 89 av 203 kommuner (ca 45 %) nedskärningar. Ansökningarna till inköpsstödet visar att nedskärningar i medieanslagen inte gjorts i samma utsträckning – 20 % av kommunerna har skurit ner medianslaget. Ett rimligt antagande är att inköpsstödets villkor bidrar till att skydda medieanslagen.

En enkät om barnbiblioteksverksamheten som besvarats av 258 kommuner visar bl.a. att:
86 % av kommunerna har utvecklat språkfrämjande samarbete med BVC
75 % har uppsökande verksamhet bland 6-åringar;
74 % arbetar med ”Bokjuryn”, där barn får välja förra årets populäraste böcker
71 % har sagostunder
52 % lånar ut urval av böcker i bokpåsar, vanligen från förskolorna till föräldrar
50% har gemensam bokpool i kommunen
45 % har s.k. läslustombud
44 % arbetar med särskilda insatser för barn och ungdomar med funktionshinder
37 % arbetar läsfrämjande via webben
31% har någob form av pedagogutbildning organiserad av biblioteket
28 % har särskilda åtgärder för barn med andra modersmål än svenska
27 % har särskild verksamhet riktad till tonåringar
20% aretar med "Allas barnbarn"
17 % har särskild referensgrupp för dialog med barn och ungdomar
16 % ordnar läseklubbar
16 % ordnar skrivarläger och
13 % ordnar skrivarcirklar

Aktiviteter där barn är aktiva och skapande kommer längst ner på listan och är alltså exempel på verksamheter som behöver utvecklas. Utveckling behövs också vad gäller service till funktionshindrade barn och ungdomar,  och barn med andra modersmål än svenska. Här finns stora möjligheter för biblioteket att bidra till en positiv samhällsutveckling

En lista över vilka kommuner som har beviljats stöd finns på Kulturrådets webbplats www.kulturradet.se

För mer information kontakta Cay Corneliuson, tel. 08-519 264 07, mobil: 0733-60 46 91.--
Cay Corneliuson
bibliotekskonsulent
[log in to unmask]
tel: 08 519 264 07
mobil: 0733604691
Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm
Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen
Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99
www.kulturradet.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager