LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Årets Urhundenplaketter delas ut 16 august i
From: Ola Hammarlund <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 23 Jun 2004 12:04:43 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (127 lines)


För publicering i tidskrifter, webbsidor, mailinglistor etc.

Seriefrämjandet och Serieteket välkomnar alla till utdelningen av årets
Urhundenplaketter

Seriefrämjandet delar för artonde gången ut sina prestigefyllda
Urhundenplaketter. Årets pris för det föregående årets bästa originalsvenska
seriealbum går till "Klas Katt går till sjöss" av Gunnar Lundkvist (Ordfront
Galago). Priset för bästa till svenska översatta seriealbum går till den
nordiska antologin "Allt för konsten 4", redigerad av Ingemar Bengtsson
(Optimal Press). Specialpriset Unghunden för främjande av barn- och
ungdomsserier i Sverige går till Bamseredaktionen.

Priserna kommer att delas ut 16 augusti på Serieteket, Sveriges enda
specialbibliotek för tecknade serier, i Kulturhuset i Stockholm, klockan
17.30.

Preliminärt program:
Utdelning
Musik, förtäring
Urhundenpristagaren Gunnar Lundkvist samtalar om sina serier

Mer om Seriefrämjandet, om årets Urhundenpristagare, och om
Urhundenplaketten står att läsa på
http://www.serieframjandet.com/om_sef/urhunden/pressmeddelande/2004/index.php

2004 års Urhundenplakett för 2003 års bästa originalsvenska seriealbum går
till "Klas Katt går till sjöss" av Gunnar Lundkvist.
Juryns motivering: "Gunnar Lundkvists ”Klas Katt” har under många år varit
en unik serie av hög internationell klass. Serien närmar sig poesin i sin
minimalistiska skildring av ett kompakt existentiellt mörker, men ger ändå
plats för en svart och mänsklig humor. I det senaste albumet fördjupar och
förnyar Lundkvist sitt uttryck ytterligare, inte minst genom att införa en
strimma av hopp om försoning."

2004 års Urhundenplakett för 2003 års bästa till svenska översatta
seriealbum går till den nordiska antologin "Allt för konsten 4", redigerad
av Ingemar Bengtsson. Juryns motivering: ”Den årligen utkommande antologin
”Allt för konsten” har under Ingemar Bengtssons ledning utvecklats från ett
renodlat forum för svensk vardagsrealism till en bred plattform för nordiska
serier. Den senaste utgåvan innehåller en rad personliga, konstnärligt
ambitiösa serier som pendlar mellan realism och surrealism, och illustrerar
på ett förtjänstfullt sätt styrkan och bredden inom dessa genrer i Norden.”

2004 års Unghundenplakett för främjande av barn- och ungdomsserier i Sverige
går till Bamseredaktionen.
Juryns motivering: "Dagens Bamse-redaktion förvaltar arvet från Bamses
skapare Rune Andréasson, både genom att samla klassiskt material i bokform,
och genom att producera nytt material av hög kvalitet. Bamse-tidningen står
idag stark, vilket är viktigt för den svenska seriekulturen, inte minst
eftersom det ofta är den som på ett lustfyllt sätt lär barn läsa serier. I
en hårt kommersialiserad bransch har redaktionen också lyckats bibehålla sin
integritet och förvaltar även på så vis arvet från Rune Andréasson."

Gunnar Lundkvist kan nås via förlaget:
Ordfront Galago
Box 17506
118 91  Stockholm
Tel. 08-462 44 00
http://ordfront.se/galago
[log in to unmask]

”Allt för konsten 4” har getts ut på Optimal press:
Optimal press
Box 2408
403 16  Göteborg
Tel. 031-47 38 57
http://www.optimalpress.com
[log in to unmask]

Bamseredaktionen kan nås på:
Bamse
Egmont Kärnan AB
205 08  Malmö
Tel. 040-693 94 00
[log in to unmask]

Seriefrämjandets pris Urhunden delas sedan 1987 ut årligen till föregående
års bästa svenska respektive översatta seriealbum. Priset är uppkallat efter
en klassisk svensk seriefigur (en korsning mellan hund och dinosaurie) från
sekelskiftet av Oskar Andersson, signaturen OA.
  Sedan 1994 delas också ett speciellt pris, Unghunden, ut till någon eller
några som gjort insatser för barn- och ungdomsserier i Sverige.
  Pristagarna utses av en speciellt utnämnd jury. Juryns sekreterare och
kontaktperson är Ola Hammarlund, 08-87 71 04, 070-40 86 196,
[log in to unmask]

Seriefrämjandet grundades 1968 och är ett riksomfattande förbund för
serieintresserade. Förbundet verkar för ett höjande av den tecknade seriens
status som uttrycksmedel, och en större kunskap om dess karaktär och
särdrag. Därtill fungerar Seriefrämjandet som en träffpunkt där man kan
diskutera serier. Seriefrämjandet har också varit pådrivande när det
statliga seriestödet infördes.

Seriefrämjandet ger ut facktidningen Bild & bubbla, Sveriges enda
regelbundet utkommande tidskrift om serier, med fyra nummer per år och
publicerar serier och litteratur om serier under samlingsnamnet Magister
Lämpels bibliotek. Dessutom anordnar Seriefrämjandet och dess
lokalföreningar festivaler, debatter, utställningar, föredrag m.m. Under
2003 har Seriefrämjandet också dragit igång ett stort projekt för att
kartlägga och dokumentera den svenska seriehistorien genom insamling av
arkivmaterial, intervjuer m.m.

Seriefrämjandet har lokalföreningar i Uppsala, Göteborg, Skåne och
Stockholm.

Seriefrämjandets adress:
Box 51
232 02  Åkarp
Tel. 040-30 70 05
http://www.serieframjandet.com
[log in to unmask]
M.v.h.
Ola Hammarlund
[log in to unmask]
Gillerbacken 49
124 64  Bandhagen
Tel. 08-87 71 04, 070-40 86 196
"Det finns mer mellan himmel och jord än på de flesta andra ställen."
Ur Norsk Dusteforbund, satiriska skämtteckningar av Fredrik Stab

_________________________________________________________________
Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager