LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Vidgade ramar för Nationalbibliografin
From: Anders Cato <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Wed, 9 Jun 2004 11:45:41 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (60 lines)


Vidgade ramar för Nationalbibliografin.

Den 1 januari 2004 upphörde de tryckta publikationerna Svensk
Bokförteckning och Svensk Periodicaförteckning. Samtidigt skapades,
som ersättning för dessa, två specialdatabaser inom LIBRIS ram,
nämligen Nationalbibliografin: Böcker och Nationalbibliografin:
Tidskrifter.

I och med att begränsningen till tryckta publikationer nu är borta är
det möjligt att låta allt material som ges ut i landet, oavsett omfång
och betydelse, ingå i de båda specialdatabaserna. Därför katalogiseras
fr.o.m. i år även det material som tidigare enbart katalogiserades för
Kungl. biblioteket (S) också för Nationalbibliografin.

Ett stort problem under lång tid har varit att hinna med det
inkommande flödet av material. Det har skapats leveransposter på det
material som ej hunnits med, men då leveransposterna inte ingår i
Nationalbibliografin har denna varje år blivit något missvisande.

Detta problem vill vi nu försöka komma tillrätta med och under året
har ett antal olika lösningar utretts. Det vi nu kommit fram till är
att vi kommer att tillämpa KRS’ tre olika beskrivningsnivåer på olika
typer av material. I kort innebär detta följande:

* Allt förlagsutgivet material kommer, liksom hittills, att
katalogiseras på den högsta bibliografiska nivån,
Nationalbibliografisk nivå, KRS nivå 3.
* Övrigt material kommer antingen att bli katalogiserat på
Biblioteksnivå, KRS nivå 2 eller Miniminivå, KRS nivå 1.

NB kommer, liksom tidigare, att kontrollera det material som NB tar
över och se till att svensk nationalbibliografisk praxis följs. Dock
kommer framöver inte allt material att tas över av NB, utan visst
material, främst på miniminivå, kommer att accepteras såsom
biblioteken lagt in det. När NB inte tar över en post får den inte NB-
kod i fält 040, dock märks den för Nationalbibliografin genom
bibliografikod i fält 042.

Det material som fr.o.m. i år görs på miniminivå överensstämmer till
stora delar med det material som tidigare enbart gjordes för Kungl.
biblioteket (S), men några fler kategorier har inkluderats, t.ex.
doktorsavhandlingar från teknisk-, naturvetenskapliga och medicinska
lärosäten (i det senare fallet är det dock främst det inläggande
lärosätet som ansvarar för avhandlingens beskrivningsnivå). Delar i
rapportserier kommer normalt också att accepteras på miniminivå.

Bibliotek bör således vara uppmärksamma på att det i LIBRIS
nationalbibliografiska deldatabaser kan finnas poster på samtliga tre
beskrivningsnivåer och att det kan finnas poster som NB bara märkt för
Nationalbibliografin, men som inte behöver vara kontrollerade vad
beträffar absolut bibliografisk korrekthet.

Bibliotek får självklart, om de så önskar, uppgradera en NB-post på
miniminivå till en högre nivå.

Om ni har frågor om ovanstående tveka inte att kontakta oss!

Vänliga hälsningar
Anders Cato, NBm ([log in to unmask]),
Agneta Holmenmark, NBP ([log in to unmask])

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager