LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Konferens : Naturvetenskapliga och tekniska ä mnen i informationsdisken
From: lc <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 4 Jun 2004 13:27:49 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (54 lines)


Naturvetenskapliga och tekniska ämnen i informationsdisken - Konferens den
10 september på Malmö stadsbibliotek


Som bibliotekarier i informationsdisken ska vi behärska många ämnesområden.
Hur tar vi oss an frågor som gäller naturvetenskap och teknik?
Lånecentralen i Malmö inbjuder till en heldagskonferens där vi sätter fokus
på dessa ämnen.
Tonvikten kommer att ligga på källor på nätet, men även annan verksamhet
inom området som är av intresse för bibliotekarier tas upp.

Tid: 10 september 2004, kl. 10.00-16.00
Plats: Malmö stadsbibliotek, Röda rummet

Ur programmet:

NoTnavet är Skolverkets portal för naturvetenskap och teknik. Vad har den
att erbjuda oss bibliotekarier? Peter Lundström, redaktör för NoTnavet,
presenterar länksamlingen och diskuterar informationssökning inom området.

Forskning.se vänder sig till alla som vill veta något om svensk forskning.
Webbplatsen omfattar bland annat en sökguide, länkar till
populärvetenskapliga källor och frågelådor. Webbredaktören Anna Maria
Fleetwood presenterar webbplatsen och informerar om framtida utveckling med
nya tjänster.

Lennart Jönsson, doc., univ.lektor, organisk kemi, Kemicentrum i Lund
kåserar
över "Kemi - en molekylär bild av världen".

Bilreparationshandböcker, hundböcker, datalitteratur - allt finns inte i
sambindningslistan. Jenny Skantze, som arbetar på avdelningen för
Natur&Teknik på Malmö stadsbibliotek, berättar om urvalskriterier och
inköpsvägar när det gäller tryckt material inom avdelningens ämnesområden.

Dessutom kommer personal från Lånecentralen att tipsa om nyttiga
webbresurser som kan vara användbara i informationsarbetet.


Inbjudan riktar sig i första hand till folk- och gymnasiebibliotekarier.

Avgiften är  500:-/deltagare

Anmälan om deltagande (ange namn, arbetsplats, telefonnummer och
epost-adress) sänds via e-post till Lånecentralen:
[log in to unmask]
Anmälan ska vara oss tillhanda så snart som möjligt, dock senast den 13
augusti.  Därefter kommer vi att skicka ut en bekräftelse och definitivt
program.

Hjärtligt välkomna!

För mer information kontakta Lånecentralen, Kerstin Svensson tfn: 040-660 85
71

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager