LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Ang: [BIBLIST] Upprop till forskningsbibliotekarier
From: John Maule <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 2 Jun 2004 17:02:08 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (113 lines)


Hej Antoinette!

Jag kopierar nedan in det svar som jag skrev till en kollega som ställde
samma fråga:

Jag håller med om att termen är vag och kan ges en skiftande betydelse. Det
är väl främst arbetsuppgifterna och inte typ av bibliotek som avses. I
Dammark har man sedan åtskilliga decennier haft särskilda tjänster för
forskningsbibliotekarier, som särskilt ägnat sig åt forskares och
doktoranders behov. Forskningsbibliotekarierna har i princip haft egen
forskningserfarenhet och kunnat ägna cirka 1/6 av sin tjänst till egen
forskning. Den grundläggande tanken har väl varit att den som själv har
forskat har en större förståelse för forskningens behov m.m.

I Sverige har några "nyare" högskole- och universitetsbibliotek inrättat
särskilda bibliotekarietjänster med inriktning på forskarnas och
doktorandernas behov. Tjänsternas innehåll har varit olika beroende på
omständigheterna vid resp. bibliotek. Min egen tjänst, som tillkom på
forskarnas önskan, har bl a innehållit undervisning i informationssökning
för doktorander och forskare, "omhändertagande" av gästforskare och mycket
annat där jag varit ett komplement till de kontaktbibliotekarier som finns
vid varje instituition. Förutom min tjänst som forskningsbibliotekarie har
jag också varit kontaktbibliotekarie vid en institution. I Västerås har
forskningsbibliotekarien arbetat på liknande sätt medan man på Södertörn
arbetar på ett annat sätt.

För övrigt har jag undert de tjugofem år jag tidigare arbetat på Stockholms
universitetsbibliotek aldrig kallat mig för forskningsbibliotekarie utan
enbart bibliotekarie. Däremot vet jag att några kollegor vid tidigare SPPB
hade "forskningsbibliotekarie" som tjänstetitel och den titeln behöll de vid
SPPB´s inkorporering i Stockholms universitetsbibliotek.
Att jag kallas forskningsbibliotekarie här i Växjö tillkom på förslag av en
kollega, för att forskare och doktorander skulle få det lättare att
identifiera mig.
Sammanfattningsvis finns det ingen enhetlig uppfattning om vad en
forskningsbibliotekarie är eller sysslar med. Det är bl a för att ta reda på
det som vi försöker med denna samling. Alla som anser sig kunna kallas för
forskningsbibliotekarie är välkomna!
Hälsningar

John Maule
Växjö universitetsbibliotek


----- Original Message -----
From: "Antoinette Ramsay Herthelius"
<[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Wednesday, June 02, 2004 4:46 PM
Subject: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Upprop till forskningsbibliotekarier


> Hur definierar Ni "forskningsbibliotekarie"?
> Antoinette
>
> >>> [log in to unmask] 2004-06-02 12:30:27 >>>
> UPPROP TILL FORSKNINGSBIBLIOTEKARIER
>
>
>
> Är du forskningsbibliotekarie och verksam i Sverige? Svara då på detta
> upprop till Michal Bron Jr nedan!
>
>
>
> Vi är två forskningsbibliotekarier, en i Växjö och en på Södertörn, som
> träffades för någon tid sedan och vi undrade då hur man arbetar som
> forskningsbibliotekarie på andra bibliotek i Sverige. Vi tänkte försöka
> samla så många av oss som möjligt till en träff i det nya biblioteket på
> Södertörns högskola i början av oktober 2004.
>
>
>
>  I Danmark är forskningsbibliotekariefunktionen väl etablerad sedan många
år
> och kanske kan vi få en bibliotekarie från Danmark, som berättar om hur
man
> arbetar där. Framförallt blir det dock en möjlighet för oss att berätta
för
> varandra om hur vi arbetar och jämföra erfarenheter. Det blir också början
> till ett nätverk av kontakter med andra forskningsbibliotekarier. Och
> naturligtvis blir det en visning av det nybyggda biblioteket på Södertörns
> högskola.
>
>
>
> Sänd ett mail till Michal nedan!
>
>
>
> Vänliga hälsningar
>
>
>
> John Maule, forskningsbibliotekarie vid Växjö universitetsbibliotek
>
>
>
> Michal Bron, forskningsbibliotekarie vid Södertörns högskolebibliotek
>
>
>
> Epost: [log in to unmask]
>
>
>
> John Maule
> Teol. lic., Forskningsbibliotekarie
> Universitetsbiblioteket
> 351 95 Växjö
> Epost: [log in to unmask]
> Tel: 0470-70 84 50
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager