LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Utvecklingsmedel till bibliotekssamarbete

From:

Helena Kettner Rudberg <[log in to unmask]>

Reply-To:

Helena Kettner Rudberg <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 10 Jun 2004 16:25:34 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Utvecklingsmedel till bibliotekssamarbete

Kulturrådets styrelse har vid dagens sammanträde fördelat totalt 2,2 miljoner kronor till regional biblioteksutveckling. Drygt 1,5 miljoner gick till tre projekt där länsbibliotek och lånecentraler i norra respektive södra/västra samt mellersta Sverige samarbetar i syfte att öka servicen gentemot biblioteksanvändarna. De fem länsbiblioteken och lånecentralen i norra Sverige ska fortsätta sitt omfattande arbete med att förbättra mediebestånd på kommunbiblioteken och en snabbare bokdistribution - allt för att höja kunskapsförsörjningen i den egna regionen.
På samma sätt fortätter samarbetet mellan länsbiblioteken och lånecentralen i södra och västra Sverige för att bygga upp en användarvänlig informationsportal som samlar och integrerar länsbibliotekens och lånecentralens samtliga digitala resurser. Informationsportalen ska omfatta bibliotekskataloger, bibliografiska databaser, fulltextdatabaser m.m.
De nio mellansvenska länsbiblioteken har gått samman för att utveckla interaktiva ”hybridbibliotek” – bibliotek som har service både i det fysiska rummet och på nätet. Projektet ska se till att kommunbibliotekens hemsidor blir brukarvänliga, med ett intressant innehåll och lokalt anpassade samtidigt som de ska vara ett pedagogiskt verktyg för personalen. Personalens IT-kompetens ska höjas och folkbibliotekens tjänster ska synliggöras på nätet. Ett delmål är att skapa en modell för barnbibliotekens hemsidor med lokal anknytning.
Bland övriga projekt som fått utvecklingsstöd finns 2020 Mars Express där länsbiblioteken i Skåne, Jönköping och Västra Götaland tillsammans med barn och ungdomar blickar in i framtidens barnbiblioteksverksamhet genom nya metoder och undersökningsformer som intervjuer, verkstäder och lajv/rollspelsläger.
Länsbiblioteken i Södermanland, Västmanland, Dalarnas, Uppsala, Stockholms och Örebro län arbetar tillsammans för att skapa medvetenhet och utveckla folkbibliotekens verksamhet gentemot personer med funktionshinder. De har fått stöd för att diskutera resursfördelningen och rent praktiskt pröva nya metoder.
Bibliotekens roll som inspiratörer och litteraturförmedlare ska länsbiblioteken i Skåne, Stockholm och Västra Götaland tillsammans utveckla genom att erbjuda landets bibliotekspersonal utbildningsdagar i skönlitteratur.
Länsbiblioteket i Värmland har fått fortsatt stöd för projektet Omvärldsbevakning som bl.a. skapar nätverk mellan politiker, tjänstemän och personal på komunbiblioteken i Värmland. Projektet ska ge ökad förståelse för bibliotekens roll i kunskapssamhället.
Länsbiblioteket i Västernorrland får tillsammans med länsmuseet och landsarkivet bidrag för att fortsätta den lokala etableringen av s.k. ABM-samverkan (arkiv-bibliotek-museer) i länets alla kommuner.


Länsbiblioteken i Norrland
BIN - Bibliotekssamverkan i Norrland, år 3
450.000 kr

Länsbiblioteken i Sydlänen
SIM-ny struktur för informationsförsörjning, år 3
500.000 kr

Länsbiblioteken i Mellansverige
Utveckla lokalt anpassade hybridbibliotek för folkbibliotek i Mellansverige
600.000 kr

Länsbiblioteket i Västernorrland
ABM Resurs i Västernorrland, år 2
100.000 kr

Länsbiblioteket i Värmland
Omvärldsbevakning, år 3
150.000 kr

Länsbiblioteken i Jönköping, Västra Götaland och Skåne
2020 Mars Express
300.000 kr

Länsbiblioteken i Sörmalnd, Västermanland, Dalarna, Uppsala, Stockholm och Örebro
Ett bibliotek för alla i DUWCAT
114.000 kr

Länsbiblioteken i Skåne, Stockholm och Västra Götaland
Inspiratör och litteraturförmedlare på folk-,skol- och specialbibliotek
100.000 kr


För vidare information:
Helena Kettner Rudberg
Kulturrådet
Box 7843
103 98 Stockholm

Tfn 08-519 264 10, 0733-604 892
Fax 08-519 264 99

e-post: [log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

Permalink



SEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager