LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Vem gör vad i övermorgon?
From: Peter Alsbjer <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 20 Feb 2004 11:43:06 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (55 lines)


Ursäkta för cross posting, detta meddelande sänds till fler epostlistor.

I inbjudan till konferensen "Vem gör vad i övermorgon" (Örebro, 18 - 19
mars) konstateras att bibliotekarieyrket som det presenterats i massmedia
innebär att bibliotekarien ska vara pedagog, innovatör, vägledare, utredare,
informationsarkitekt, forskare, "infonaut", handledare, omvärldsbevakare
m.m. Bibliotekarien ska även ha litteraturkännedom, vara etiskt medveten,
tekniskt kunnig, ha förmågan att identifiera, samla, kvalitetsvärdera och
strukturera medier och information på ett systematiskt sätt. Däremot ska
bibliotekarien inte arbeta med mer vardagliga rutiner som krav, uppsättning
av tidskrifter, förseningsavgifter, ledsaga besökare till toaletten eller
upplysa om var boken står uppställd på hyllan.
En relevant fråga som våra uppdragsgivare kan ställa är vilka
utbildningskrav som finns idag på de som arbetar med beställningar av
litteratur, utlån, krav, reservationer, ekonomi, administration, i
reception/låneexpedition? Räcker gymnasiekompetens? Kraven ökar nämligen på
den personal som möter besökaren; de bör vara insatta i gällande
lagstiftning, de bör kunna kommunicera på andra språk, de ska kunna hantera
de komplikationer som kan uppstå i mötet med besökaren. Den ökade
elektroniska kommunikationen ställer högre krav på kunskaper inom IT - en
kompetensen bör finnas hos alla anställda på ett bibliotek.
Under de senaste årtiondena kan vi se en förskjutning av arbetsuppgifter
från bibliotekarier till biblioteksassistenter. Under 50-talet krävdes
bibliotekariekompetens för att stoppa kort i katalogen. Idag
sekundärkatalogiserar biblioteksassistenter. Processen sker dock under
motstånd. En del bibliotekarier värnar om många av sina rutinarbeten i
stället för att använda sin kompetens till viktigare uppdrag. Om man tolkar
en del platsannonser rätt så förväntas de nyutbildade kandidaterna i
biblioteks- och informationsvetenskap också arbeta med administrativa
uppgifter som postöpping, kopiering och bokuppsättning. Är det att använda
deras utbildning på rätt sätt?

Konferensen "Vem gör vad i övermorgon" tar avstamp i frågan om vilka
arbetsuppgifter som ska finnas i framtidens bibliotek,
vilken kompetens som behövs och vilka yrkeskategorier som ska göra vad.
Biblioteken behöver en ny grupp administratörer som ett komplement till
bibliotekariernas kompetens. Administratörer som vet vilken information som
kan lämnas ut. Administratörer som kan vägleda den osäkre besökaren.
Administratörer som har kompetens att avgöra hur besökarens frågor ska
hanteras. Administratörer som har utbildning inom t ex IT, språk, juridik,
kommunikation m.m. Bibliotekarierna behöver en spännande partner i det
lagarbete som krävs för att möta de utmaningar som biblioteken står inför i
framtiden.

Konferensen "Vem gör vad i övermorgon" är ett samarrangemang mellan Örebro
Stadsbibliotek, Länsbiblioteket i Örebro län, Örebro Universitet och Örebro
Universitetsbibliotek. Konferensen syftar till att undersöka om det finns
ett behov av en yrkeshögskoleutbildning för "biblioteksassistenter".

Mer information om konferensen hittar ni på Örebro Stadsbiblioteks webbplats
http://www2.orebro.se/stadsbibliotek/vemvad.pdf (21 Kb, kräver Adobe/Acrobat
Reader)

hälsningar
Peter Alsbjer, länsbibliotekerie, Länsbiblioteket i Örebro län

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager