LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: TLS syd - Informationskompetens ­ en utmaning föralla!
From: Catharina Isberg <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Mon, 2 Feb 2004 13:04:05 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (60 lines)


Svensk förening för informationsspecialister ­ Syd

Inbjuder till inspirerande och engagerande kursdag

Informationskompetens ­ en utmaning för alla!

Arbetar du i en liten eller stor organisation, i det privata näringslivet
eller den offentliga sektorn? Vi har många gemensamma nämnare ­ en av dem är
behovet av informationskompetens!

Informationskompetens och pedagogisk kompetens är viktig och blir allt
viktigare inom biblioteken. Med denna kompetens stärker vi vårt sätt att:
€ marknadsföra våra tjänster
€ förmedla kunskap om information och informationsteknologi
€ spela en aktiv roll och bli mer integrerade i verksamheten och i
undervisning
€ bedriva intern kompetensutveckling och utveckla en lärande organisation

Hur blir man informationskompetent? Vad kan vi som bibliotekarier bidra med?
Hur kommunicerar vi med våra kunder så att de förstår och tillgodogör sig
kompetensen? Hur ser lärandeprocessen ut? Hur blir vi goda pedagoger i både
det lilla och stora mötet med våra kunder?

Vill du diskutera med kollegor och lära mer inom området? ­ Då är kursen
något för dig.

Vi har bjudit in Christina Brage från Linköpings universitet att hålla en
kursdag med oss i TLS Syd. Christina är en av pionjärerna inom
informationskompetensområdet i Sverige och har stor erfarenhet inom området.
Detta är chansen för dig att få ta del av denna kompetens!

Kursplats: Högskolan i Kristianstad, Krinova Science Park, Salen
(Centurion). Vägbeskrivning: http://www.krinova.se (titta under
kontakt/karta)

Datum och tid: Fredagen den 2 april 2004, kl 9.00-16.30 (kaffe och samling
9.00-9.30)

Pris: 900 SEK för medlemmar, 1300 SEK för icke-medlemmar. (Inkl kaffe och
lunch).

Anmälan skickas till Åsa Forsberg, på e-post adress:
[log in to unmask] senast 24 mars 2004. Meddela i din anmälan
om du önskar veg kost.

Välkommen till en inspirerande kursdag!

Styrelsen för lokalavdelningen i Sydsverige Svensk förening för
informationsspecialister

_______________________________________________
Catharina Isberg
Platschef - Alnarpsbiblioteket
Sveriges Lantbruksuniversitet
Box 51
230 53 Alnarp
Tel 040-41 50 47
Mobil: 0708-30 49 36
Fax: 040-41 50 58
E-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager