LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Sv: [BIBLIST]Öppettider under helger oc h tentamensperioder?
From: Annika Anderson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 13 Feb 2004 15:23:11 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (60 lines)


Hej Birgitta!

Såhär gör vi på Högskolebiblioteket i Jönköping, som svar på dina frågor:

* Inget utökat öppethållande under tentamensperioder, eftersom perioderna varierar mycket mellan de fyra fackhögskolorna.
   Svårt att hålla reda på och svårt att vara rättvis. Önskemålet finns dock.
* Stängt 1/5.
* Stängt Pingsthelgen lö-må
* Biblioteket håller öppet på lördagar kl 11-15, då OB-tillägg utgår. All personal (med något undantag) deltar i ett rullande schema för bemanning av info- resp lånedisk.
* Diskarna bemannas alltid av ordinarie personal.
* Enligt högskolans eget kollektivavtal är vi "arbetsbefriade" fredagen efter Kristi Himmelsfärd samt dagen före julafton. Trettondagsafton, dagen före Alla helgons dag samt Skärtorsdagen räknas som halvdag (4 arbetstimmar).  Frivilliga har hittills alltid anmält sig till pass dessa dagar och man får då övertidsersättning (månadslönen:72) eller kompensationsledighet (arbetstiden x 2) för icke ordinarie arbetstid.

Här är de ordinarie öppettiderna http://www.bibl.hj.se/start/oppet  och de avvikande öppettider http://www.bibl.hj.se/start/oppet/avvikande.html.

Vid enkätundersökningar har önskemål också framförts ang ffa söndagsöppet samt utökat öppethållande på lördagar. Men faktiskt inga protester mot minskat öppethållande under storhelger och liknande!

Bibliotekets ledningsråd (med enbart bibliotekspersonal) beslutar ang öppettiderna samt avvikelser från dessa och man har diskuterat ovanstående önskemål. Av ekonomiska skäl utökas emellertid inte öppettiderna i år. Studenterna har dock tillgång till grupprum och läsesalar dygnet runt. Man kan ju också konstatera att bibliotekets elektroniska resurser blir alltfler och alltmer lättillgängliga.

Det är intressant att jämföra sig med andra (och det är bra om också avvikelser från ordinarie öppettider är lätta att hitta på hemsidorna).

Vänliga hälsningar
/Annika Anderson

Högskolebiblioteket i Jönköping
Box 1001
551 11  JÖNKÖPING
Tfn 036-15 61 63, 15 77 30

>>> [log in to unmask] 2004-02-11 20:32:48 >>>
Luleå universitetsbibliotek har öppet alla helgfria lördagar under
terminerna. För ett antal år sen när Pingstafton inföll under studenternas
tentamensperiod hade vi således stängt lör-mån vilket många studenter
protesterade mot. Sedan dess har vi hållit öppet på Pingstafton de år när
den sammanfallit med tentamensperioden. Denna lördagstjänstgöring har inte
ingått i de ordinarie schemarullarna utan har i stället byggt på ordinarie
personals frivillighet.
Innevarande läsår har vi påbörjat ett försök med söndagsöppet i samband med
tentamensperioder vilket varit uppskattat.
Under våren 2004 krockar tentamensperioderna både med Första maj och
Pingsthelgen och gissningvis vill studenterna ha så god tillgång som möjligt
till biblioteket under dessa helger.

Hur gör ni på andra högskole- och universitetsbibliotek?

* brukar ni ha utökat öpprthållande i samband med tentamensperioderna?
* ska ni ha öppet lör 1/5?
* ska ni ha öppet under Pingsthelgen lör 29/5-mån 31/5?
* om ni har öppet, är det då ordinarie personal som arbetar?
* hur ser avtal/ersättning ut för för "vanliga" lördagar och söndagar?
* hur ser avtal/ersättning ut för "obekväma" helgdagar?

Vänliga hälsningar
Birgitta Dahlborg, Luleå UB


Birgitta Dahlborg
Luleå universitetsbibliotek
971 87 LULEÅ
[log in to unmask]
0920-49 2054

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager