LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Vikariat, Bibliotekarie/Registrator, Moderna Museet

From:

Peter Schultz <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 30 Jan 2004 13:58:33 +0100

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Vikariat, Bibliotekarie/Registrator, Moderna Museet

Vikariat med tjänstgöring som delas mellan Fotografibiblioteket 50% och Moderna Museets konstdatabas 50%. Vikariatet löper på heltid under 1 år med tillträde den 1 april 2004.

Bibliotekarie, Fotografibiblioteket
Fotografibiblioteket är ett specialbibliotek för fotografisk litteratur. Biblioteket som ligger i Moderna Museet är till för både för den egna organisationen, forskare och allmänheten. Fotografibibliotekets uppgift är att samla och tillhandahålla litteratur, tidskrifter och andra dokument som avspeglar fotografins utveckling från dess början till idag. Fotografibiblioteket förvärvar även litteratur om konstnärlig film och video.

Biblioteket har nyligen införskaffat bibliotekssystemet Mikromarc, vilket kommer att drivas i centraldrift tillsammans med Konstbiblioteket, Nationalmuseum/Moderna Museet, varför god vana vid registrering i Libris och kunskap om marcformatet är önskvärt för tjänsten.

Vid biblioteket finns för närvarande en heltids- och en halvtidsanställd bibliotekarie med tillsvidaretjänstgöring. Det utlysta vikariatet ersätter den halvtidsanställde bibliotekarien under dennes tjänstledighet.

Arbetsuppgifter:
        - Allmänna biblioteksgöromål
        - Registrering i Libris och i bibliotekets lokala databas
        - Periodicahantering
        - Lånehantering och informationstjänstgöring

Registrator, projekt för Konstdatabasen
Konstdatabasprojektet innebär att museet under en femårsperiod, 2000 - 2005, digitaliserar data om museets samling och verksamhet. Datan administreras och används via en databasapplikation, The Museum System (TMS), vilken fungerar som informationskälla samt arbetsredskap för museets handläggning och finns tillgänglig för alla anställda.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften består av registrering och komplettering av basinformation samt utställningshistorik i konstdatabasen för teckning & grafiksamlingen utifrån föremål, inventariekort, accessionskataloger och utställningskataloger.

Arbetet sker under handledning och nära samarbete med intendent, konservator och förrådsförvaltare för teckning & grafiksamlingen samt konstdatabasansvarig/projektledare för konstdatabasprojektet.

Önskvärda kvalifikationer:
* Bibliotekarieutbildning från BHS eller motsvarande bibliotekarieutbildning.
* Universitetsstudier i konstvetenskap och intresse för fotografi.
* Erfarenhet av arbete vid forskningsbibliotek eller annat specialbibliotek.
* God vana vid databasregistrering och Libriskatalogisering.
* Intresse för låntagarkontakter och informationsarbete, noggrannhet, samt god samarbetsförmåga.

För mer information kontakta:
Bibliotekarie Peter Schultz, tel. 08-5195 5224, email: [log in to unmask]
Konstdatabasansvarig Thea Winther, tel. 08-5195 5283, email: [log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>

Fackliga företrädare är Annika Gunnarsson, SACO, tel. 08-5195 6258 och
Maria Taube, ST, tel. 08-5195 5272

Din ansökan med styrkt meritförteckning vill vi ha senast 2004-02-16, ange löneanspråk samt Dnr 33-13/04. Ansökan skickas till Moderna Museet, Box 16382, 103 27 Stockholm eller via mail till [log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager