LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Ikoner-Akademien
From: Gunilla Eriksson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 7 Jan 2004 15:59:23 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (63 lines)


anmäler mig härmed til konferensen Marknadsförandets nödvändighet
Gunilla Eriksson
Kuulturkontoret Kungsbacka
Fyren
Borgmästargatan 6
434 32 Kungsbacka
----- Original Message -----
From: "Jan-Eric Malmquist" <[log in to unmask]>
To: <[log in to unmask]>
Sent: Monday, December 15, 2003 9:09 AM
Subject: [BIBLIST] Ikoner-Akademien


> Ikoner-Akademien inbjuder till två dagars konferens
>
> MARKNADSFÖRANDETS NÖDVÄNDIGHET
>
> Målet är att på olika sätt understryka angelägenheten av en tydlig
> marknadsföring riktad från bibliotek av olika slag mot politiker och
> beslutsfattare.
>
> Visst är biblioteken synliga för dem som beslutar och bestämmer. Ändå är
> det få som egentligen känner till verksamheten och hur den fungerar, något
> som tydligt framkom i den stora marknadsundersökning Bibliotekstjänst lät
> genomföra våren 2003. Där visade sig att bristen på insikt om bibliotek
och
> bibliotekariers kompetens endast balanseras av det faktum att intervjuade
> anslagsgivare ärligt efterlyser mer och effektivare marknadsföring från
> bibliotekarierna om biblioteket.
>
> Inom alla sektorer skärps nu kraven samtidigt som resurserna minskar. Ska
> vi klara en fortsatt tro på bibliotekens samhällsnytta, dess betydelse för
> demokratin och för goda levnadsbetingelser så måste vi våga framhäva
detta.
> Då krävs verktyg. Redskap i form av nya tankar och påståenden, förbättrad
> kunskap och insikt.
>
> För detta syfte har Ikoner-Akademien inbjudit forskare, experter,
politiker
> och kolleger för att under två konferensdagar hjälpa oss till nya och
> bättre handlingsinstrument.
>
> Lokal är Bibliotekstjänst i Lund och tiden den 2 och 3 februari 2004
> klockan 9-16:30. På kvällen mellan de båda konferensdagarna blir det lite
> förtäring och gemensamt umgänge. Det går att anmäla sig till båda eller
> bara till en av dagarna och det behöver inte vara samma person vid de två
> tillfällena. Kostnad 1 700:- per gång. Sista anmälningsdag 23.1 2004. Till
> Jan-Eric Malmquist BTJ 221 82 Lund, 046/18 02 61.
>
>
> 2/2     Dialoger och signaler
>        Om kommunikation utåt/inåt
> Program: http://www.btj.se/ikoner/akademien/program_marknad3.html
>
> 3/2     Att sälja en idé och med ett innehåll
>        Om marknadsföringens grunder och praktik
> Program: http://www.btj.se/ikoner/akademien/program_marknad4.html
>
> Anmälan: http://www.btj.se/ikoner/akademien/anmalan_marknad.html
>
> Varmt välkommen till Ikoner-Akademien!
>
> Jan-Eric Malmquist och Joneta Belfrage

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager