LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ikoner-Akademien
From: Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 8 Jan 2004 13:58:03 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (46 lines)


Ikoner-Akademien inbjuder till två dagars konferens

MARKNADSFÖRANDETS NÖDVÄNDIGHET

Målet är att på olika sätt understryka angelägenheten av en tydlig
marknadsföring riktad från bibliotek av olika slag mot politiker och
beslutsfattare.

Visst är biblioteken synliga för dem som beslutar och bestämmer. Ändå är
det få som egentligen känner till verksamheten och hur den fungerar, något
som tydligt framkom i den stora marknadsundersökning Bibliotekstjänst lät
genomföra våren 2003. Där visade sig att bristen på insikt om bibliotek och
bibliotekariers kompetens endast  balanseras av det faktum att intervjuade
anslagsgivare ärligt efterlyser mer och effektivare marknadsföring från
bibliotekarierna om biblioteket.

Inom alla sektorer skärps nu kraven samtidigt som resurserna minskar. Ska
vi klara en fortsatt tro på bibliotekens samhällsnytta, dess betydelse för
demokratin och för goda levnadsbetingelser så måste vi våga framhäva detta.
Då krävs verktyg. Redskap i form av nya tankar och påståenden, förbättrad
kunskap och insikt.

För detta syfte har Ikoner-Akademien inbjudit forskare, experter, politiker
och kolleger för att under två konferensdagar hjälpa oss till nya och
bättre handlingsinstrument.

Lokal är Bibliotekstjänst i Lund och tiden den 2 och 3 februari klockan 9-
16:30. På kvällen mellan de båda konferensdagarna blir det lite förtäring
och gemensamt umgänge. Det går att anmäla sig till båda eller bara till en
av dagarna och det behöver inte vara samma person vid båda tillfällena.
Kostnad 1 700:- per gång. Sista anmälningsdag 23.1.


2/2         Dialoger och signaler
              Om kommunikation utåt/inåt
Program: http://www.btj.se/ikoner/akademien/program_marknad3.html

3/2         Att sälja en idé och med ett innehåll
              Om marknadsföringens grunder och praktik
Program: http://www.btj.se/ikoner/akademien/program_marknad4.html

Anmälan: http://www.btj.se/ikoner/akademien/anmalan_marknad.html

Varmt välkommen till Ikoner-Akademien!

Jan-Eric Malmquist och Joneta Belfrage

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager