LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ikoner-Akademien
From: Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 19 Jan 2004 10:01:00 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (47 lines)


Ikoner-Akademien inbjuder till heldagsseminariet
”Det är människor som skapar förbättringar!”
Bibliotekets utmaningar och kompetensen att möta dem

Biblioteken har nu, liksom många gånger tidigare, viktiga åtaganden framför
sig. Men vad är det som krävs av bibliotek och personal år 2004 för att
anta och möta alla utmaningar och då inte minst i tider när kraven skärps
och resurserna minskar?

För att möta de uppdrag biblioteken står inför är det viktigt att klarlägga
vad dessa i praktiken innebär. Dvs. vad som bör utvecklas och förstärkas i
bibliotekets sätt att arbeta samt vilka förutsättningar som krävs för att
åstadkomma detta. En avgörande del i det arbetet är att få en djupare
insikt i kompetens och kompetensutveckling – synsätt, arbetssätt, verktyg.

Ikoner-Akademien har tagit initiativ till ett seminarium på just detta
tema. Det kan ses som en fristående fortsättning på och fördjupning av den
mycket uppskattade föreläsningen ”Kompetensutveckling – att utveckla
verksamheten genom att stärka dess medarbetare”, som var ett av inslagen
under dag 2 i konferensserien ”Marknadsförandets nödvändighet” den 2
december 2003.

Med utgångspunkt i just temat ”Att stärka verksamheten genom att utveckla
dess medarbetare” varvas föreläsningar med arbete/erfarenhetsutbyte kring
bibliotekets uppdrag, utmaningar, förändringar och utveckling.

Seminariet genomförs på tre olika platser under våren och kursledare är
Magnus Anttila, lednings- och utvecklingskonsult i Köpenhamn.

Syftet är att med hjälp av ökad kompetens och förbättrad
kompetensutveckling:
- skapa gemensamma bilder av de utmaningar som biblioteken står inför
- hitta konkreta sätt att arbeta för att möta dessa, se vad som behöver
förstärkas och vilka förutsättningar som finns
- utveckla idéer till aktiviteter som kan förbättra bibliotekens verksamhet

Resultatet från seminarierna kommer att sammanställas till ett underlag som
kan utgöra stöd för det lokala arbetet.

I priset ingår för- och eftermiddagskaffe samt lunch.

Anmälningsformulär:
http://www.btj.se/ikoner/akademien/utmaningar_anmalan.html

Hjärtligt välkommen till Ikoner-Akademien!

Jan-Eric Malmquist och Joneta Belfrage

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager