LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Den söm(n)löse bibliotekarien
From: Helena Kettner Rudberg <[log in to unmask]>
Reply-To:Helena Kettner Rudberg <[log in to unmask]>
Date:Thu, 11 Sep 2003 18:04:25 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (35 lines)


 Den söm(n)löse bibliotekarien -
 Om virtuella nättjänster

 *******************

Seminarium onsdag 22 oktober kl. 9.30 - 16.00
Plats: Kungl. bibliotekets hörsal, Stockholm
Kostnad: 300 kr inkl. kaffe på för- och eftermiddag. Lunch ingår ej.

Gränserna mellan folk- och forskningsbibliotekens ansvar har förändrats.
Antalet studerande på olika nivåer ökar och alltfler av dessa använder
folkbibliotekens resurser, såväl campusstuderande som distansstuderande.
Ur ett medborgarperspektiv är det angeläget att biblioteken kan erbjuda
en högkvalitativ informationstjänst som är oberoende av tid och rum och
som är ett komplement till bibliotekens ordinarie informationsservice.

För närvarande pågår flera nationella projekt som är viktiga steg mot en
komplett biblioteksservice på nätet och som är sömlös gentemot medborgarna – helt i linje med strävanden att etablera nätverkssamverkande
24-timmarsmyndigheter i Sverige.

Kom till KB och lyssna till dialoger mellan projekten Fråga biblioteket, Bibliotekarie direkt och Jourhavande bibliotekarie som under de närmaste åren befinner sig i en utvecklande och samordnande fas. Se även deras webbplatser www.fragabiblioteket.nu och www.netuniversity.se/jourbibliotekarie.
Vera Dauggard och Ellen Nielsen berättar om de erfarenheter de har från den danska frågetjänsten för folk- och forskningsbibliotek, BiblioteksVagten.
Birgitta Fogelvik, chef för referensenheten, Kungl. Biblioteket och medlem i IFLA´s Reference Work Section, inleder med ett globalt perspektiv. Utförligt program finns från den 20 september på www.kulturradet.se och www.kb.se.

Seminariet är ett samarbete mellan Kulturrådet och BIBSAM.
Anmälan sker per e-post senast 15 oktober till [log in to unmask] och ska innehålla:
Namn
Organisation
Faktureringsadress
Telefonnummer
E-postadress

För vidare information Helena Kettner Rudberg ([log in to unmask]) och Eva Lunneborg ([log in to unmask]

Välkomna!

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager