LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

SV: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Biblio tek läggs ner och ersätts?

From:

Strömberg Annika <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 18 Sep 2003 13:06:59 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Utvecklingen i Vara påminner något om utvecklingen i Uppsala kommun. Vi har
fyra s.k. "utlåningsstationer" som drivs av föreningar och som får pengar
från kommunen, via biblioteken, till media. Dessa stationer är bara öppna
några få timmar per vecka.

Inom Kulturnämnden har några röster talat för att kalla alla
biblioteksliknande verksamheter för just bibliotek något som vi tjänstemän
argumenterat mot. Att tydliggöra distinktionen mellan ett bibliotek (med
allt vad därtill hör såsom t.ex. utbildad personal, ett hyggligt utbud av
service och tjänster, bra öppettider osv.) och andra former för
bokförmedling är viktigt.

Att sätta för stor tillit till eldsjälar inom föreningslivet kan bli
ohållbart i längden. Entusiasm kan ibland svalna ganska snabbt.

Annika Strömberg
Kulturstrateg
Kulturkontoret
Uppsala kommun
018-727 85 99


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Gunlög Thorstensson [mailto:[log in to unmask]]
Skickat: den 18 september 2003 12:16
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Ang: [BIBLIST] Bibliotek läggs ner och ersätts?

Hej själv!

Vara kommun lade i början av nittitalet ut tre förutvarande (små)
filialer på föreningslivet. Dessa tre har sedan dess beskrivit tre helt
olika banor. Gemensamt finns ett mediaanslag (ca 12 000/år) som vi
sköter efter deras önskemål, inget annat. En viktig distinktion är
att när VI pratar om dessa enheter kallas de inte bibliotek utan
bokstationer - en annan sak är att ute i bygden heter de fortfarande
bibliotek och den människa som står bakom disken är följdaktligen en
bibliotekarie, även om hon till vardags är undersköterska på närliggande
ålderdomshemmet. - Fjärrlånekedjan fungerar naturligtvis inget vidare;
mediabeståndet är inte över sig, öppettiderna i något fall helt otroliga
9 timmar, ett annat 3. Detta var det alternativ som bjöds i stället för
mörka fönster. Ett bibliotek, även när det ÄR ett bibliotek, är ju
förvisso mer än en boksamling - och också mer än professionell
skötsel. Det är också en samlingslokal och en mötesplats.

En av våra bokstationer sköts huvudsakligen av hembygdsföreningen, men
med tentakler till andra föreningar i bygden, de sk "Förenade
föreningar" som man skapat som samordningsorgan för olika sorters
aktiviteter. Medelåldern är förhållandevis låg för att vara föreningsliv
generellt och hembygdsförening i synnerhet. Bibliotekslokalen används
till studiecirklar, sagostunder, "gubbadagis" med muntlig
berättartradition, föreningslokal och diverse mer. Det fungerar i
stort sett utmärkt - men det är inget bibliotek i den mening vi lägger i
det.

En bokstation har drabbats av inre kris när ny kraft tog tag och ville
styra upp verksamheten mot barn och datorer och det äldre gardet inte
alls kunde förlika sig med vare sig det ena eller andra. Jobbigt.
Kommunens policy fungerar ju inte alls - föreningarna har mycket vida
ramar att jobba inom och vi har ingen rätt att styra nånting alls.

Den tredje enheten dog sotdöden för två år sen, efter ungefär tio år.
Entusiasterna åldrades och dog ut.

Så nog finns det erfarenheter. Svårare kan vara att dra några entydiga
slutsatser. Klart är att man bör skilja på primära biblioteksfunktioner
och andra funktioner och försöka benämna saker o ting rätt, utan att se
snett på det som inte hör hemma i ens egen ringhörna. Typ. Tror jag.

Gunlög Thorstensson
bibliotekschef, Vara
>>> [log in to unmask] 03-09-17 10:49 >>>
Hej

Jag söker tips från hela riket om ideella föreningar,
samhällssammanslutningar, bygderöresler eller andra som gått in och
tagit över ett kommunalt bibliotek eller filial och driver det själva.
Är det en vanlig företeelse eller mycket ovanlig, i tider av skarl
kommunal ekonomi.

Jesper Lindau

[log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager