LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

IkonerAkademien

From:

Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 15 Sep 2003 11:23:18 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Ikoner-Akademien inbjuder till konferensserien

MARKNADSFÖRANDETS NÖDVÄNDIGHET

Målet är att på olika sätt understryka angelägenheten av en tydlig
marknadsföring riktad från biblioteket mot i första hand politiker och
beslutsfattare.

Visst är det så att biblioteken är synliga för politikerna. Ändå är det få
som känner till den egentliga verksamheten, något som tydligt framkom i den
stora marknadsundersökning Bibliotekstjänst lät genomföra våren 2003. Där
visade sig att bristen på insikt om bibliotekens verksamhet och om
bibliotekariernas kompetens endast balanseras av det faktum att intervjuade
kommunalråd efterlyser mer och effektivare marknadsföring från
bibliotekarierna om biblioteket.

Inom den kommunala sektorn skärps kraven och minskar resurserna. Om vi ska
kunna fortsätta tro på bibliotekens samhällsnytta, dess betydelse för
demokratin och för goda levnadsbetingelser så måste vi våga framhäva detta.
För detta krävs verktyg. Redskap i form av nya tankar och påståenden,
förbättrad kunskap och insikt.

För detta syfte har Ikoner-Akademien inbjudit en lång rad intressanta och
kunniga personer – forskare, experter, politiker och kolleger för att
under fyra konferensdagar ge oss nya och bättre handlingsinstrument.

Konferensserien omfattar sammanlagt fyra dagar fördelade på vardera två
tillfällen och vänder sig i första hand till verksamma inom kommunal och
regional biblioteksverksamhet. Programmet är uppbyggt med avsikten att
fungera som en sammanhängande helhet. Det går att anmäla sig till enstaka
dag eller dagar, men bäst behållning får man genom att övervara
konferensseriens samtliga fyra delar.

Lokal är Bibliotekstjänst i Lund. Den 1-2 december i år äger de två första
sammankomsterna rum och de följande två den 2-3 februari 2004. Båda
gångerna blir det lite förtäring och umgänge kvällen mellan de båda
konferensdagarna. Detaljerat program inom kort. Kostnad 1 700:- per
tillfälle. Vid samtidig anmälan till alla fyra konferenserna är priset 6
000:- . Sista anmälningsdag 14.11. [log in to unmask]


1/12 Att både verka och synas
 Om närsamhälle och omvärld

2/12 Kompetens som lockbete
 Om styrkan i den egna rollen

2/2 Dialoger och signaler
 Om kommunikation utåt/inåt

3/2 Att sälja en idé och med ett innehåll
 Om marknadsföringens grunder och praktik


Varmt välkommen till Ikoner-Akademien!
Jan-Eric Malmquist och Joneta Belfrage


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

Permalink



SEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager