LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Föreläsning i Omvärldsbevakning

From:

Katarina Kristoffersson <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Mon, 15 Sep 2003 08:34:02 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Länsbiblioteket i Värmland och Region Värmland inbjuder till en föreläsning
om Omvärldsbevakning med Sven Hamrefors och Klas Thorén


Välkommen till en föreläsningsserie om
Strategisk planering och omvärldsbevakning
Arrangörer: Region Värmland och Länsbiblioteket i Värmland

Carlstad Conference Center, Tage Erlandersgatan 10, Karlstad

Måndag 20 oktober kl. 9.30 – 16.00
Kaffe serveras från klockan 9.00

Omvärldsbevakning
”Hur alla kan förbättra sin förståelse för omvärlden”

Föreläsare:
Sven Hamrefors, Handelshögskolan, Stockholm
och Klas Thorén, Stockholms stad

Den uppmärksamma organisationen,
Sven Hamrefors och Klas Thorén. Den moderna organisationen lider inte brist
på information. Däremot är det ofta illa ställt med uppmärksamheten och
därmed också möjligheten att systematiskt samla och ta del av information
som kan ha betydelse för framtida beslut och förändringar. Föreläsarna
kommer att belysa och lyfta fram frågan om hur din egen verksamhet blir mer
omvärldsorienterad.

Sven Hamrefors är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har under
många år föreläst i ämnet omvärldsbevakning och hjälpt organisationer att
bli bättre rustade för att förutse både hot och möjligheter. 2002 utkom hans
bok Den uppmärksamma organisationen. Hamrefors betonar betydelsen av att en
organisations spontana omvärldsbevakning, där alla medarbetare är delaktiga,
kombineras med en organiserad bevakning. Organisationens struktur och ”
interna klimat” har stor betydelse för en lyckad omvärldsbevakning.

Klas Thorén har, med utgångspunkt i Sven Hamrefors teorier, byggt upp
funktionen för omvärldsbevakning i Stockholms stad. Klas hävdar att: ”
Kontinuerlig
omvärldsbevakning ska vara ett naturligt inslag i kommunens samtliga
organisationer". Klas Thorén har sin bakgrund som teknisk ingenjör i
Stockholms stads förvaltning, och under många år arbetade han med
bostadssaneringen i Stockholms innerstad. Thorén beskrivs i Hamrefors bok
som den ideale omvärldsbevakaren, med stor erfarenhet av kommunal
verksamhet, stor kunskap om politiska processer och en lättsam men fokuserad
personlig läggning.

Föreläsningsserien ordnas som ett led i Region Värmlands arbete med det
regionala tillväxtprogrammet
i samarbete med projektet Omvärldsbevakning på Länsbiblioteket i Värmland
www.regionvarmland.se
www.wermland.se/lansbib


Lokal:
Carlstad Conference Center
Tage Erlandersvägen 10, Karlstad

Kostnad:
2 000 kr
Lunch samt för- och eftermiddags kaffe ingår

Anmälan till:
Britt-Marie Lindgren
Region Värmland
[log in to unmask]
Tfn 054—14 80 03

Sista anmälningsdag:
13 oktober

Information:
Katarina Kristoffersson,
Länsbiblioteket i Värmland
[log in to unmask]
Tfn 054—14 80 57

Anders Olsson,
Region Värmland
[log in to unmask]
Tfn 054—14 80 33


Välkommen!

Katarina Kristoffersson
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bibliotekarie
Länsbiblioteket i Värmland
651 84 Karlstad
tel 054 - 14 80 57
[log in to unmask]
http://wermland.se/lansbib/


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager