LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Ang: [BIBLIST] Ljudböcker?

From:

Torgny Sjögren <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Wed, 10 Sep 2003 10:25:47 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


>>> [log in to unmask] 2003-09-09 15:35 >>>
Stockholms stadsbibliotek har en folder om talböcker där man använder "ljudbok" som begrepp för kassett- och cd-böcker. Det är en term som också används bl.a. inom bokhandeln. Vi i Vallentuna diskuterar vilket ord vi ska använda fortsättningsvis och är nyfikna på hur ni andra gör.

Hur vanlig är användningen av begreppet "ljudbok"? Går biblioteken från användandet av "kassettbok"?

Vänliga hälsningar!

Anna

SVAR: Talböcker framställs med stöd av...

Lagen om upphovsrätt, URL § 17
2 Kap. Inskränkningar i upphovsrätten

17 § Var och en får framställa exemplar i blindskrift av utgivna litterära och musikaliska verk.
De bibliotek och organisationer som regeringen beslutar i enskilda fall skall ha rätt att genom ljudupptagning med hjälp av inläsning eller överföring från en annan ljudupptagning framställa exemplar av utgivna litterära verk för utlåning till synskadade och andra funktionshindrade som inte kan ta del av verken i skriftlig form. Exemplarframställningen får dock inte avse verk, av vilka ljudupptagning kommit ut i handeln.
Länk till Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729)

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM

Justitiedepartement arbetar på en översyn av upphovsrättslagen. Se vidare;

http://www.regeringen.se/galactica/service=irnews/action=obj_show?c_obj_id=52571

Den nya lagtexten kommer att remissbehandlas under sommaren/hösten 2003.

Att termen KASSETTBOK ersatts av LJUDBOK för kommersiellt utgivna talfonogram beror på att dessa inläsningar numera även kan förekomma i formaten CD resp MP3 förutom analoga kompaktkassetter!

/Torgny

TORGNY SJÖGREN
[log in to unmask]
Swedish Library of Talking Books and Braille
http://www.tpb.se


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager