LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

SV: [BIBLIST] Davis, Dahlgren och Sahlin

From:

Peter Alsbjer <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 5 Sep 2003 12:21:25 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


... och nu med "The Birgit Antonsson-connection" eller är det bara
tillfälligheter eller bara konstigt i allmänhet?
Den Harald Rydberg som ägt den bok som Krister Linde hittade på Emmaus var
under många år styrelsemedlem i Stiftelsen Saxons Närkesarkiv. (Det saxonska
arkivet donerades till Örebro Stads- och länsbibliotek på 1930-talet och
ligger som grund för den lokalhistoriska samlingen. Stiftelsen styrelse
består av prominenta personer med anknytning till regionen: landshövdingen
är ordförande, landsantikvarien är sekreterare, länsbibliotekarien är
(huvva) skattmästare. Deltagare finns från stadsbibliotek och universitet.)

Och nu till det nästan kusliga: Den person som tillfrågats om att ersätta
Harald Rydbergs plats i Stiftelsen Saxons Närkesarkivs styrels är Birgit
Antonsson, Riksbibliotekarie 1988 - 1995

hälsningar
Peter Alsbjer
Länsbibliotekarie
Länsbiblioteket i Örebro län

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Lindé Krister [mailto:[log in to unmask]]
Skickat: den 4 september 2003 13:27
Till: [log in to unmask]
Ämne: [BIBLIST] Davis, Dahlgren och Sahlin


Vänner!

Som en hälsning fylld av gratulationer till vår nye riksbibliotekarie vill
jag berätta följande lilla historia:
1901 publicerades i USA en bok, Physical Geography av William Morris Davis.
Den kom att bli en klassiker med sin allmängiltiga förklaring av landskapets
utveckling. Boken blev mycket beundrad, citerad, senare diskuterad och
förkastad. I Geobiblioteket i Uppsala fanns inte boken. Men genom en gammal
släkting, som hjälper Emmaus sortera litteratur fick jag tillgång till ett
exemplar. Detta hade kommit från dödsboet efter en av mina första lärare på
Geografiska institutionen, en viss Harald Rydberg, som köpt boken 1958.
Uppenbarligen antikvariskt. Boken var försedd med ett exlibris - E.W.
Dahlgren! Verkligen? Jovisst, just han! Den mannen var bland annat
överbibliotekarie vid KB och blev 1910 den förste som utnämndes till titeln
Riksbibliotekare. Davis' bok har gått en lång väg till det bibliotek som KB
1999 utnämnde till Ansvarsbibliotek för ämnesområdet.

Denna historia hade jag tänkt skicka till BIBLISTs läsare tidig höst, men
genom dagens besked att Gunnar Sahlin är vår nye Riksbibliotekarie blev det
ju högaktuellt att göra slag i saken.

Hälsningar
Krister

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Krister Lindé
1. bibl./Senior librarian, Fil.Dr.
Uppsala universitetsbibliotek
Geo-biblioteket/Geo library
Villav. 16
SE-752 36 UPPSALA
Sweden
tfn/ph: +46 (0)18 4713363
fax: +46 (0)18 4713365


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager