LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Ledig tjänst - Uppsala UB

From:

Ingemarsson Margareta <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Fri, 26 Sep 2003 14:32:50 +0200

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


Uppsala universitetsbiblioteksöker


Bibliotekarie till Ekonomikums bibliotek inom Biblioteksgrupp B. Heltid med
tillträde 1 januari 2004 och 6 månader framöver med ev förlänging.
Ref.nr.UFV-PA 2003/4620.


Uppsala universitetsbibliotek är indelat i fem olika biblioteksgrupper varav
Biblioteksgrupp B är en. Den ger biblioteksservice till lärare, forskare och
studenter inom området samhällsvetenskap, juridik och lä-rarutbildning.
Ekonomikums bibliotek är ett specialbibliotek för ekonomi, ekonomisk
historia, informa-tionsvetenskap och kulturgeografi samt är nationellt
depåbibliotek för Världsbanken.

Arbetet vid biblioteket är variationsrikt med bl.a. tjänstgöring i
informationsdisk, användarundervisning, förvärvs- och katalogiseringsarbete
samt övriga på ett forskningsbibliotek förekommande uppgifter. Den aktuella
anställningen är framför allt inriktad på användarundervisning.

För arbetet krävs bibliotekarieutbildning vid högskola eller motsvarande
kompetens. Intresse för under-visning och god pedagogisk förmåga samt
utåtriktad läggning och serviceinriktning är nödvändig. Vidare är det
viktigt med goda språkkunskaper.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet där även god samarbetsförmåga är
nödvändig.

Eftersom flertalet bibliotekarier är kvinnor ser vi gärna även manliga
sökande.

Upplysningar lämnas av 1:e bibl. Agneta Ljunggren och avd.dir. Anita Åsberg.
Fackl.repr. 1:e bibl. Kata-rina Franzén Munkhammar, SACO och 1:e bibl.
Anders Edling, TCO. Samtl. tel. 018.4713900vx.

Ansökan med meritsammanställning och löneanspråk, ställd till
Överbibliotekarien, Box 510. 751 20 Uppsala. Telefax 018-4713913 eller
e-post [log in to unmask] skall vara inkommen senast onsdagen den 15
oktober 2003.


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager