LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Sveriges nätbibliotek
From: Jan Hagerlid <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 24 Sep 2003 09:57:12 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (99 lines)


Hej Lars,
Det utmärkt att du tar upp en debatt om diskussionsunderlaget. Men jag
tycker nog att du spårat in väl mycket på ämnesportaler, som faktiskt är
en underordnad fråga. Jag klipper in mina kommentarer nedan:

Lars Aronsson wrote:

>Det som jag frågar mig är: Vad vill man åstadkomma? Frågar man folk
>på gatan vad som är Sveriges bibliotek på nätet, så svarar de kanske
>www.bibliotek.se eller Libris-katalogen. Några kanske säger Projekt
>Runeberg. Inget av dessa nämns i diskussionsunderlaget, för de finns
>ju redan och behöver således inte skapas. I stället talas det länge
>och väl om ämnesportalerna.
>
Huvudsyftet som tas upp på s 9 är att ge "en mer samlad och
användarvänlig tillgång till all relevant, kvalificerad digital
information för studenter och forskare". Sedan finns det även andra mål
som är viktiga, t.ex att spara genom att inte i lika hög grad som idag
uppfinna hjulet (nätbaserade bibliotekstjänster) på nytt vid varje
enskilt högskolebibliotek. Ett annat mål är att bättre föra ut den
information som skapas inom lärosätena i form av e-publikationer,
egenproducerade läromedel eller elektroniska bibliotekstjänster.
LIBRIS är inte alls bortglömt i underlaget. Givetvis är det nuvarande
LIBRIS en central tjänst i ett svenskt nätbibliotek liksom bibliotek.se.
Genom LIBRIS pågående upphandling av en portalprogramvara och en
länkserver får vi dock en radikalt ny situation, där man inta bara kan
söka i LIBRIS-katalogen utan även på artikelnivå i de stora
e-tidskriftspaketen som ingår i BIBSAM-konsortiet, liksom i
bibliografiska databaser, i fulltextdatabaser, i fritt tillgängliga
e-tidskrifter och varför inte i Projekt Runeberg. Detta är något
betydligt vidare än de ämnesportaler vi har idag. Jag förstår faktiskt
inte hur du har fått uppfattningen att det talas länge och väl om
ämnesportalerna. Det talas betydligt mer om högskolornas elektroniska
publicering, digitalisering, webbaserade självstudiekurser och
kopplingen mellan bibliotekens nätbaserade tjänster och dagens
kursplattformar och studentportaler. Det arbete som lagts ned inom
ämnesportalerna borde kunna länkas in i ett svenskt nätbibliotek, men
därutöver kan LIBRIS-upphandlingen rimligen ge verktyg för att snarare
skapa ämnesingångar som ger möjlighet att söka mycket brett inom både
kataloger, licensbaserade resurser och fria webbresurser.

>Och så riktas avundsjuka blickar på
>Danmarks DEF-projekt som fick 200 miljoner kronor att leka med.
>
>Men var inte DEF (1998-2002) ett barn av dotcom-eran, tiden när det
>gick att få pengar till Internet-satsningar utan att behöva visa upp
>resultat? Är det ens realistiskt att fundera över något liknande
>idag? Har Danmark verkligen fått valuta för de 200 miljoner kronor
>som satsatdes på DEF?
>
De danska myndigheterna har i vart fall tydligen ansett projektet så
värdefullt att man nu går vidare med en permanent drift! Liknande
satsningar görs t.ex. i Finland, Nederländerna och Storbrittanien samt
planeras i Norge. Jag tror inte alls att tiden är förbi för stora
nationella satsningar på digitala bibliotek. Tvärtom talar många starka
användar-, ekonomi- och teknikargument för att de blir fler. Men
observera att innehållet i satsningarna förändras över tiden. En stor
del av DEF-pengarna lades på retrokonvertering av kataloger och
uppgradering av bibliotekssystem. Det är inte aktuellt nu, medan t.ex.
elektronisk publicering och stöd för "e-learning" är viktiga inom den
nya DEF-agendan.

>
>Vad gäller ämnesportalerna så framhålls i underlaget att det nu finns
>ett behov av samarbete eftersom det var för dyrt att driva egna
>projekt vid varje högskola. Men att driva ett samlat projekt är ju
>inte heller gratis, så billigast av allt vore ju att lägga ner. Denna
>möjlighet nämns inte i underlaget. Om nu pengar ska satsas på en
>nationell ämnesportal, vad ska den användas till? Vad är nyttan med
>den? Har de många små lokala ämnesportalerna redovisat någon nytta?
>Eller har de bara redovisat kostnader?
>
Det är inte fråga om att skapa en nationellt ämnesportal! Du hamnar fel
om du vinklar frågan så.
Dina synpunkter på konstnadseffektiviteten i nuvarande ämnesportaler är
du inte ensam om. Men alternativet är inte Google utan en samordnat
svenskt nätbibliotek med ingångar både lokalt och centralt, ämnesvis
eller efter andra kriterier . Och som fr.a. har väldigt mycket kött på
benen!
M v h
Jan Hagerlid

>
>Det är för mycket tal om samarbete för samarbetets egen skull. Det ska
>samarbetas. Men om vad? Och vilka är det som ska samarbeta? Blir
>det ett knytkalas där alla har lagat sås, men ingen har med sig kött
>och potatis?
>
>
>Missförstå mig rätt: Jag är inte helt negativ. Jag har en rätt fin
>potatissallad här, som heter Projekt Runeberg. Om någon har kött,
>kan jag tänka mig att samarbeta. Men sås kan jag vara utan.
>
>
>--
> Lars Aronsson ([log in to unmask])
> Projekt Runeberg - ditt digitala bibliotek - http://runeberg.org/
>
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager