LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Nytt nummer av Nyans
From: Lars Aronsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 13 Jun 2003 12:25:48 +0200
Content-Type:TEXT/PLAIN
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (76 lines)


Hilda Androls skrev på BIBLIST:

> Läs det nya numret av Nyans
> <http://web.hhs.se/library/nyans/2003-14.htm> : nyhetsbladet från
> ansvarsbiblioteket i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm med
> artiklar om E-learning at the Stockholm School of Economics; Eli
> Heckscher and the SSE-library; Elektroniska resurser: Statistik och
> utvärdering.

Det var intressant att läsa om statistiken och utvärderingen av
användningen av fulltext-databaser. Som en jämförelse kommer här
motsvarande statistik för Handelshögskolans i Stockholm användning av
Projekt Runeberg (http://runeberg.org/) under maj 2003:

Under månaden hade Projekt Runeberg 4 miljoner "träffar" från 158.000
unika användare (unika IP-adresser). Sökrobotar står för en stor del
av träffarna, men en försvinnande liten del av de unika besökarnas
antal. Utav trafiken stod hhs.se för:

  Träffar:        598 stycken (0,15 promille av all trafik)
  Därav interaktiva:   598 (100 %)
  -''- sökrobotar:    0 ( 0 %)

  Nedan räknas enbart den interaktiva trafiken:
  Sidvisningar:     176
  Därav faksimilsidor:  98
  PDF-filer för utskrift: 1
  Korrekturlästa sidor:  0
  Unika användare:    28 (unika IP-adresser)
  Sessioner:       36
  Populäraste verken:   54 sidvisningar inom "Nordisk familjebok"
                          30 -''-  "Svenskt biografiskt handlexikon"
                          16 -''-  "Personhistorisk tidskrift"
                          13 -''-  "Faust och fauststudier"
  Populäraste sökfrågor:  - (otillräckligt statistiskt underlag)

  Peformance indicators:
  PI-1 Number of documents downloaded per session:
                           4,8 sidvisningar/session
                           2,7 faksimilsidor visade/session
  PI-2 Cost per session:  0 kronor (Projekt Runeberg är gratis)
  PI-3 Cost per document: 0 kronor

Några tvånivå-domäner som under månaden bidrog med fler unika
användare än de 28 stycken från hhs.se:

  41810 telia.com (26% av alla unika besökare)
   8400 swipnet.se
   7324 bredbandsbolaget.se
    550 lu.se
    546 liu.se
    415 gu.se
    400 umu.se
    379 uu.se
    242 kth.se
    234 su.se
    109 ki.se

Nu kan ju några av de 41.810 telia-kunderna vara HHS-studenter och
-professorer som väntar med Projekt Runeberg tills de kommit hem.
Men det gäller väl i samma grad för de andra högskolorna.

Det man kan konstatera är att allmänheten (ISP-kundernas) behov
tillfredsställs av Projekt Runeberg, men inte högskolornas. Är det
möjligt att öka Projekt Runebergs relevans för Handelshögskolan, och i
så fall hur? Vilka äldre verk utöver Nordisk familjebok skulle kunna
vara intressant att ha i samlingen, och hur kan man göra bättre reklam
för dem?

Eftersom vi har loggfiler sparade sedan starten 1992 (med några få
avbrott), kan jag göra sådan här statistik för vem som vill.


--
  Lars Aronsson ([log in to unmask])
  Projekt Runeberg - fri nordisk litteratur - http://runeberg.org/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager