LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Utvecklingsmedel till bibliotekssamarbete
From: Helena Kettner Rudberg <[log in to unmask]>
Reply-To:Helena Kettner Rudberg <[log in to unmask]>
Date:Wed, 4 Jun 2003 11:10:38 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (14 lines)


Utvecklingsmedel till bibliotekssamarbete

Kulturrådet har fördelat  totalt 2,2 miljoner kr till nio olika utvecklingsprojekt på folkbiblioteksområdet. Nästan halva bidragssumman gick till två stora projekt där länsbibliotek och lånecentraler i norra resp. södra/västra Sverige samarbetar med varandra i syfte att öka servicen gentemot både folkbibliotek och låntagare. De fem länsbiblioteken och lånecentralen i norra Sverige ska i projektet BIN, arbeta med ett nytt nätbaserat söksystem, snabbare bokdistribution och ett förbättrat mediebestånd på kommunbiblioteken - allt för att förbättra kunskapsförsörjningen i den egna regionen.

På samma sätt samarbetar länsbiblioteken och lånecentralen i södra och västra Sverige genom projektet SIM, för att bygga upp en användarvänlig informationsportal som samlar och integrerar länsbibliotekens och lånecentralens samtliga digitala resurser. Informationsportalen ska omfatta bibliotekskataloger, bibliografiska databaser, fulltextdatabaser, ämneskataloger, länkbibliotek, webbplatser, sökmaskiner, arkivsamlingar mm.

Bland övriga projekt som fått utvecklingsstöd finns Ordbron som är ett samarbete mellan Länsbiblioteken i Skåne, Halland och Västra Götaland och som ska förbättra verksamheten för personer med andra modersmål än svenska. Länsbiblioteket i Värmland har fått pengar för projektet Omvärldsbevakning som bl.a. skapar ett nätverk med politiker, tjänstemän och personal på komunbiblioteken i Värmland. Projektet ska ge ökad förståelse för bibliotekens roll i kunskapssamhället.

Länsbiblioteket i Örebro är inne i en förnyelsefas och har fått pengar för att arbeta fram nya arbetsmodeller och för att bryta upp traditionell sektorsindelning. Länsbiblioteken i Dalarna och Gävleborg vill satsa på strategiskt utvecklingsarbete för biblioteksledare i glesbygd. Länsbiblioteken i Stockholms och Uppsala län har  fått stöd för ett utvecklingsprojekt som bl.a. ska undersöka alternativa vägar för små och nybildades kommuners biblioteksverksamhet i samverkan med andra kommunala institutioner och organisationer.

Två norrländska samarbetsprojekt mellan arkiv, bibliotek och museer får också ekonomiskt stöd. Västernorrland planerar ett regionalt resurscentrum för ABM-sektorn för att utbilda och förankra samarbete mellan personer på de lokala ABM-institutionerna. Västerbotten önskar väcka och stimulera intresset för länets kulturhistoria. För att uppnå det skapas informationsöar på vissa kommunbibliotek, bestående av utställning, dator med relevanta ABM-länkar och databaser samt en lokal referensgrupp som anordnar programverksamhet i anslutning till informationsön.


Ytterligare information: Helena Kettner Rudberg, avdelningen för litteratur ,bibliotek och kulturtidskrifter, tel. 08-519 264 10. Informationschef Per Svenson tel. 08-519 264 49.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager