LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Dubletter: erbjudande
From: Inger Söderman <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 26 Jun 2003 13:26:30 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (36 lines)


Inför biblioteket flytt till nya lokaler, så håller vi på att gå igenom "gamla" samlingar. Bland det som vi skall gallra finns bl a nedanstående. Är något bibliotek intresserat, så meddela mig direkt. Kostnad: den faktiska fraktkostnaden + 25%.
Vi erbjuder alltså följande:

Allm.kyrkomötets protokoll   1946-63
American library annual 1917-18, 1956-61
Bibliography documentation terminology 1961-78 (lucka-76)
Bibliography of Old Norse-Iceland...  1967-1975(ej1972)
Brinkman's cumulative catalogue...   1966-75
Bulletin d'analyses de livres pour enfants 1975-76
Current serials received /BLL      1975,1978-84
Fichero bibliográfico hispanoamericano 1983-89
Gesamtverzeichnis ausländischer Zeitschriften1959-68
Katalog över i Finland utkommen litt.  1949-52,64,69-71,
Katalog över telböcker         1955-70
Library journal Book review           1972-78
Repertoire Bibliographique       1901-1902
Schweizerische Bücherverzeichnis    1971-75
Suomen aikakauslehti indeks   1977-81

Dessutom önskar vi förvärva antingen genom gåva eller köp:
Bidrag till Sveriges officiella statistik "Kungl maj:ts Befallningshafvandes femårsberättelser"
från 1800-talet. Vi har bara del VI från 1881-85. Om vi inte kan komplettera den, så kan vi istället skänka den till behövande.

Kan det också finnas Templarordens studiebibliotek från 1909 samt 1915-20 någonstans så tar vi gärna emot, liksom Blätter für Volksbibliotheken från 1904 och framåt. Slutligen : Känner någon till Svensk-ryska sällskapet så där spontant. Vi har deras årsskrift från 1926, 1927 och 1928 (med dubletter), men jag kan inte finna denna i Libris. Naturligtvis är vi intresserade av, om den utgavs senare än 1930. Om jag söker på google, så finns det ett svensk-ryskt sällskap i Sverige, som jag skall kontakta också.
Jag återkommer med flera erbjudande och frågor allt eftersom genomgången fortskrider.
Trevlig sommar önskar jag alla biblistläsare!!

Inger M Söderman /Inger M Soderman
Bibliotekarie     /Acquisition Librarian
Högskolan i Borås/University College of Boras
Biblioteket      /The library
501 90 Borås    /S 501 90 Boras
Sverige         /SWEDEN

Tel. +46 (0)33 16 43 25
Fax. +46 (0)33 16 40 04

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager