LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Ikoner-Akademien

From:

Jan-Eric Malmquist <[log in to unmask]>

Reply-To:

BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>

Date:

Thu, 12 Jun 2003 13:19:37 +0000

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (1 lines)


IKONER-AKADEMIEN inbjuder till

BIBLIOTEKSARBETETS FORM OCH INNEHÅLL
Ett seminarium om roll-, organisations- och ledningsfrågor på
folkbiblioteken


Hur tillvaratas personalens kompetens? Ska alla göra allt, vara både
informationsexperter och bokuppsättare – eller bör man bättre utnyttja det
individuella kunnandet? Det kan vara dags att visa och välja väg!

Bibliotekstjänst har i samverkan med två bibliotek i Skåne låtit undersöka
bibliotekspersonalens arbetsuppgifter. Vad är man sysselsatt mest/minst med
under en normal arbetsvecka – kunskapsspridande, bokuppsättning,
informationshantering, kundvård?

Hur traditionella ser arbetsrutinerna ut, hur anpassade är de till det
moderna samhället, ny teknik och förändrade användarkrav? Har dagens
utbildning beredskap inför morgondagens bibliotek?

Joneta Belfrage, BTJ, inleder med tankar också omkring en omfattande
marknadsundersökning genomförd under våren 2003. Birger Olsson, BTJ,
presenterar de båda undersökningarna med expertkommentarer av Gunilla
Herdenberg, Lunds stadsbibliotek, som också gör jämförelser med tidigare
utförda analyser av svenskt biblioteksväsende. Christina Persson, BHS,
sätter in relevanta utbildningsfrågor i aktuellt sammanhang.
Föreläsningarna evalueras i arbetsgrupper med gemensam avrapportering,
diskussion, sammanfattning och utvärdering.

Detta är ett seminarium som vänder sig till alla yrkesgrupper på
biblioteket.

Intresset är stort och deltagarantalet blir begränsat!

Anmälningsformulär: http://www.btj.se/ikoner/akademien/anmalan.html

Hjärtligt välkommen!
Jan-Eric Malmquist

Tid: 12 september kl. 9-16.30
Plats: Norra Latin i Stockholm, Musiksalen
Pris: 1 000 kr inkl. lunch samt morgon- och eftermiddagskaffe
Anm.: Jan-Eric Malmquist BTJ 221 82 Lund; tel.: 046/18 02 61, fax: 046/18
04 32;
mailto:[log in to unmask]


Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager