LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Bibliotekarietjänster Uppsala UB
From: Ingemarsson Margareta <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Mon, 2 Jun 2003 16:00:10 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (46 lines)


Uppsala UniversitetsbiblioteksökerTvå bibliotekarier till Medicinsk-naturvetenskapliga gruppen med
tjänstgöring vid Beurlingbiblioteket och Ångströmbiblioteket. Ref.nr.08/03.
Heltid, med tillträde under augusti och t o m 31 december 2003.Biblioteken är båda belägna i lokaler på Polacksbacken och ger heltäckande
biblioteksservice till forskare, lärare och studenter inom MIC
(Matematiskt-informationsteknologiskt centrum) samt vid
Ångströmlaboratoriet. Inom campusområdet finns institutioner för matematik
och informationsteknologi, fysik, materialkemi och teknologi.

Arbetet består av alla i ett bibliotek förekommande uppgifter såsom lån,
information, fjärrlån, periodica-hantering, förvärv och katalogisering mm.
Arbetet är starkt datoriserat och biblioteken förmedlar stora mängder
elektroniska informationsresurser till sina användare. Tjänstgöringen är
mycket utåtriktad med tjänstgöring i bibliotekens expeditioner samt
undervisning.

För arbetet krävs bibliotekarieutbildning eller motsvarande. Vidare krävs
god samarbetsförmåga, service-anda och flexibilitet samt god förmåga att
arbeta självständigt. Goda datakunskaper och intresse för dator-utveckling
och IT-frågor är nödvändigt samt intresse och läggning för utåtriktat arbete
med bl.a.information och undervisning. Erfarenhet av arbete i vetenskapliga
bibliotek är meriterande.Upplysningar lämnas av 1:e bibl. Monica Bäck, bibl. Ingrid Löfgren och
avd.dir. Anita Åsberg. Fackl. repr. 1:e bibl. Anders Edling, TCO och 1:e
bibl. Katarina Franzén Munkhammar, SACO/SR. Samtl.tel. 018-4713900vx.


Ansökan, med meritsammanställning och löneanspråk, ställd till
Överbibliotekarien, Uppsala universitets-bibliotek, Box 510, 751 20 Uppsala,
telefax 018-4713913 eller e-post [log in to unmask] skall vara inkommen
senast fredagen den 6 juni 2003. I det fall ansökan meddelats per telefax
eller e-post skall den kompletteras med originalhandling snarast möjligt.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager