LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Re: [BIBLIST] Gammal katalog på nätet
From: Kristian Jörg <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 12 Jun 2003 12:38:09 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (93 lines)


On Sat, 7 Jun 2003 22:56:09 +0200, Lars Aronsson <[log in to unmask]> wrote:

>Kerstin Assarsson Rizzi skrev:
>> Vitterhetsakademiens biblioteks hela bestånd är nu tillgängligt på
>> nätet.
>>
>> Fr.o.m. 1 juni kan man söka i bibliotekets äldsta katalog, Katalog
>> -1974, på adress http://katalog1974.raa.se

[snip]

>Systemkravet att Java och JavaScript "måste vara aktiverat" i
>användarens webbläsare kanske ni kan omvärdera. Vem sitter egentligen
>och uppfinner ett sådant krav? Det kan väl knappast vara förankrat
>hos bibliotekets användare? Jag får en "java.lang.NullPointerException
>at org.apache.jsp.IpacApplet_jsp._jspService(IpacApplet_jsp.java:151)"
>trots att jag kör en fullt modern Mozilla 1.3b på Linux. Så mycket
>Java-program har jag skrivit att jag inser att detta knappast tyder på
>en brist i mitt system, utan är ett rent programmeringsfel. För att
>inte tala om att det är ett programmeringsfel att stackdumpen visas i
>användarens webbläsare.

[snip]

Hej Lars!

Som utvecklare av IPAC så ville jag besvara detta inlägg. Tackar för
felrapporten! Mozilla har vi inte testat med förut, så felet var beroende på
hur vi detekterar webbläsare, version och operativsystem som klienten kör.
Mozilla har en något annorlunda identifikationsträng i sin USER_AGENT.

Detta fel är nu löst och en rättning istallerad hos Vitterheten. Övriga
kunder har också fått del av rättningen.

Till dina övriga kommentarer. Att javascript och cookies måste vara
aktiverade kommer sig av de systemkrav som ställdes från Göteborgs
Universitetsbibliotek som först beställde IPAC. Det var dessa systemkrav som
gav grunden för hur systemet skulle se ut och fungera. För att kunna
implementera dessa så krävs javascript och cookies. Saken var också uppe
till diskussion med projektgruppen under implementationsfasen och det
bedömdes vara ett fullt godtagbart systemkrav för användarna att kräva
cookies och javascript.

Cookies används som "kom-ihåg" mellan sessioner. Dvs t.ex för att komma ihåg
vilka sidor som sparats som "bokmärken", eller vilket språk du valt för
visning. En session påbörjas när man första gången öppnar sajten och
avslutas efter ca 30 minuters inaktivitet (konfigurerbart) eller när man
stänger sin webbläsare. Det går relativt enkelt att lätta på det här kravet
om det bedöms nödvändigt. Fast då kommer språkval och andra
grundinställningar som görs att glömmas bort mellan sessioner.

Javascript används t.ex för att från indexlistan i vänstra ramen i
bildvisningsläge kunna byta bild i bildvisningsramen. Detta hade kunnat gå
att lösa på ett annat sätt utan Javascript men hade inneburit en omladdning
av bildvisningramen varje gång vilket ger ett betydande "fladder". För Mac
så används dock just denna lösningen då Mac med vissa äldre operativsystem
inte stödjer det sätt vi normal anropar bildvisaren på (LiveConnect).
Javscript används också i "Skriv ut"-knappen från den webbsidansidan som
öppnas när man klickat på utskrift i bildvisaren. Man kan förstås ta bort
den här knappen om Javscript är inaktiverat och tvinga användaren att
använda utskriftsfunktionen i webbläsaren...

Ett annat viktigt användningsområdet för Javascript i applikationen är
valideringarna av formulärsinmatningarna. Dessa görs i webbläsaren direkt
och ev. fel visas för användaren som ett dialog som poppar upp. Det finns en
alternativ lösning på detta och det är att valideringen görs i servern
istället och texten dyker då upp i webbsidan då den laddas om efter man
klickat på "Sök". Dock var det validering via Javascript som valdes som
lösning i samråd med projektgruppen på Göteborgs Universitetsbibliotek.

Vi valde i projektgruppen gemensamt en lösning som kombinerar så mycket
funktionalitet och användarvänlighet som möjligt inom den givna ram som
projektet hade att arbeta i. Det har till dags dato aldrig kommit några
synpunkter oss tillkänna som har kritiserat dessa val, förutom ditt.

Om det framkommer krav på att lätta på cookies- och javscriptberoendet så
kommer vi naturligtvis att lösa detta! Det är inte på något sätt omöjligt -
men för de användare som inte har dessa på så kommer vissa funktioner att se
annorlunda ut - eller inte fungera alls (t.ex kom-ihåg av språkval och
bokmärken).

Mvh
Kristian Jörg

--
          \\|//
          (@ @)
+------ooO--(_)--Ooo----------+------------------------------+
| Kristian Jörg        | Phone: +46 54 153395     |
| Devo IT AB         | Fax:  +46 54 153389     |
| Box 533, SE-651 12 KARLSTAD | mailto:[log in to unmask] |
| Sweden           | http://www.devo.se      |
+-----------------------------+------------------------------+

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager