LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Årets skolbibliotekarie 2003
From: Agneta Månsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 4 Jun 2003 08:59:05 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (32 lines)


        Nu är det dags igen! Nominera din kandidat.
Vem blir
Årets Skolbibliotekarie
år 2003?
Bonnier Carlsen och Bonnier Utbildning
vill år 2003, för nionde året, uppmärksamma skolbiblioteken i grundskolan och det stora och viktiga arbete som där utförs genom att dela ut utmärkelsen
Årets skolbibliotekarie.
Kvalifikationer
Vi söker en person som tillsammans med övrig skolpersonal metodiskt arbetar med att utveckla skolbibliotekets pedagogiska funktion, utifrån den enskilda skolans inriktning och arbetssätt. Det kan vara en fackutbildad bibliotekarie eller en lärarbibliotekarie.
Utmärkelsen skall tillfalla en person, som är en starkt drivande kraft när det gäller att utveckla skolbiblioteket som en resurs i den dagliga undervisningen och i skolans kontakt med lokalsamhället.
Skolbibliotekarien skall främja ett arbetsätt som gör bibliotekets bestånd till ett verkligt komplement till övriga media i undervisningen. Både elever och lärare skall på olika sätt vara engagerade i bibliotekets verksamhet.
Skolbibliotekarien skall medverka i utvecklingen av elevers och lärares informationskompetens och i det läsfrämjande arbetet. Hon/han skall stimulera till användning av olika media (tryckta, fonogram, elektroniska) som stöd för elevers läs- och språkutveckling.
Skolbibliotekarien ska verka för att biblioteket är väl anpassat för elever i behov av särskilt stöd.
Utmärkelsen
Årets skolbibliotekarie 2003 kommer att utses på
Bok & Biblioteksmässan i Göteborg fredagen den 26:e september 2003, samt uppmärksammas på Skolforum i Sollentuna.

                I utmärkelsen ingår resa till och uppehälle i Göteborg i samband med Bok & Biblioteksmässan samt till Stockholm i samband med Skolforum. Därtill de böcker i årets utgivning från Bonnier Carlsen och Bonnier Utbildning som skulle passa i det egna skolbiblioteket.
Jury

Malin Ögland, bibliotekschef i Håbo kommun,
Anette Ekström, 1:e skolbibliotekarie i Hässleholm, Agneta Månsson, bibliotekskonsulent i Uppsala Län samt Rod Bengtsson, förläggare Bonnier Carlsen och Jan-Olof Kyrö, marknadschef Bonnier Utbildning.
Anmälan
Nominera din kandidat till Årets Skolbibliotekarie 2003 genom att, senast den 27 juni 2003, skicka din anmälan med namn, skolbibliotek, adress och telefonnummer tillsammans med en skriftlig motivering till nedanstående adress.
Har ni en arbetsplan för biblioteket så bifoga gärna den. Ange också ditt eget namn och adress och glöm inte att det är fullt möjligt att nominera samma person vid flera tillfällen.

Bonnier Carlsen
Årets Skolbibliotekarie
Att: Daniela Villa
Box 1315
111 83 STOCKHOLM

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

Permalink



SEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager