LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Kooperativ årsbok 2002
From: Michael Hagström <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 26 Jun 2003 14:09:31 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (88 lines)


Nu äntligen är Kooperativ årsbok 2002 ute nu

(Passa också på att komplettera beståndsluckor av tidigare årgångar!)

"Kooperation, ideellt arbete & lokal ekonomisk utveckling"

Redaktör:
Ann-Marie Sätre Åhlander


Intresserad! Vill du beställa?
http://kfbibliotek.koopi.se/bestall_arsbok.htm

Ta fram beställningsblankett!
http://kfbibliotek.koopi.se/PDF/flyer_ka_2002.pdf


Baksidestext:

I årsböckerna 2000 och 2001 inleddes ett nordiskt samtal som fortsätter i
denna årsbok. I år är huvudtemat kopplingen mellan kooperation, ideellt
arbete och lokal ekonomisk utveckling. Några bidrag diskuterar hur
kooperationen kan förnya sig för att behålla sin demokratiska
organisationsform i en föränderlig värld. Även jämställdhetsfrågor blir
viktiga när kooperationens förutsättningar att klara sina målsättningar
studeras. Detta diskuteras i en artikel som undersöker jämställdheten i två
nordiska kooperativ. En annan artikel tar upp den bristande jämställdheten i
arbetet med tillväxtavtalen i Sverige och vad det inneburit för de idéer som
förts fram.

Kooperationens förändrade inriktning i Europa mot att handla mer om lokal
utveckling är tydligare i Finland och Sverige än i Norge. Andra delen av
boken behandlar detta. Entreprenörskapets förutsättningar och drivkrafter i
glesbygd belyses i två av bidragen vilka berör turistföretag i svensk
glesbygd. En artikel undersöker effekten av lokala föreningar och nätverk på
den ekonomiska utvecklingen i en dansk kommun, medan de två avslutande
bidragen relaterar dessa frågor till välfärdsstatens omvandling.

En av bokens slutsatser är att det behövs något mer an bildandet av lokala
organisationer för att utveckla lokalsamhället. Någon form av stöd från
myndigheter, socialt eller finansiellt, verkar vara viktigt. Deella insatser
behöver omvandlas till betalt arbete. Dessutom krävs inslag av kommersiell
verksamhet.

Författarna och deras bidrag/innehållsförteckning:

Michael Hagström
Nätmedborgare - demokratins förnyare

Gun Jonsson, Stina Roempke och Ingrid Zakrisson
Att undvika oligarki i teori och praktik

Elsa Fjeldavli
Likestilling som ökonomisk og sosial kapital i samvirkeforetak

Lillemor Westerberg
Perspektiv på regionalt utvecklingsarbete i kölvattnet av prop. 97/98:62

Hans Westlund
Tid kan inte sparas

Dorit Christensen
Vart tog geisten vägen?

Jörgen Lithander
Samhällsentreprenörerna i Naestie - lokal utveckling i fjällmiljö

Marianne Bay Nielsen
Det lokale foreningsliv som en vigtig aktör i udviklingen af landdistrikter

Anne Kovalainen och Johanna Österberg
Socialt kapital, förtroende och förändringar inom den offentliga sektorn i
Finland

Ann-Mari Sätre Åhlander
Social ekonomi och lokal ekonomisk utveckling i Jämtland


_____________________________
Michael Hagström
Chef, KFBibliotek
[log in to unmask]
Östgötag. 90, Box 200 63
104 60 Stockholm
Arb: 08- 772 89 74
Mob: 070- 24 59 591
Fax: 08- 642 81 06
http://kfbibliotek.koopi.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager