LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Ny rapport!
From: Doyle Colm <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Wed, 25 Jun 2003 11:40:45 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (65 lines)


Som du säkert vet finns det inget definitiv svar på din fråga Lars.

Olika ämnesportaler har olika policy vad gäller återanvändning av deras poster. Vissa välkomnar och uppmuntrar till återanvändning, bl a genom att erbjuda OAI-harvestering av resurserna. Andra är mycket restriktiva.

I Renardus (www.renardus.org), som var i första hand ett samarbetsprojekt mellan europeiska ämnesportaler, mycket tid lades ner på att diskutera upphovsrätts- och andra IPR-frågor samt att erbjuda tjänster för att förenkla utbyte av metadata mellan olika ämnesportaler.

Det som vi kan kalla för "kärnprodukten" i en ämnesportal är den förhållandsvis dyr och tidskrävande informationsbeskrivning och kunskapsorgisering som en redaktör lägger ner för att tillgängliggöra en kvalitetsbedömd informationskälla. Förädlingen kostar men är även tänkt att ge ett mervärde till den tilltänkta målgruppen. Denna förädling (även med dagens ökad insikt i behovet av standardiserade beskrivningar) är gjort naturligtvis främst för den egna målgruppen i ett specifikt sammanhang, dvs sökning eller bläddring i den egna ämnesportalen.

Det finns bland många akademiska ämnesportaler en ökad vilja till att samarbeta. Samsökning för det mesta men även kring utbyte av resursbeskrivningar mellan tjänster. I de fall där det har funnits utbyte av metadata har det behövts en hel del anpassningar för att resurserna skulle platser i den andra tjänsten. Alltså det är inte lätt att sno poster rakt av!

I rapporten (http://www.lub.lu.se/knowtech/projects/toolkit/TKL_rapport.html)
talar vi i synnerhet om de akademiska ämnesportaler som BIBSAM har under de senaste fem åren lämnat ekonomiskt stöd till. Arbetet med ämnesportalerna har ingått i ramen för ansvarsbibliotekens informationsförsörjningsuppgift, och därmed finns det en tydlig målgrupp för de förädlade resurserna. För utbyte/återanvändning av resurser mellan ansvarsbibliotekens ämnesportalerna är de vassaste taggarna praktiska snarare än juridiska i natur.

Hälsningar

Colm

<<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>>

Colm Doyle ([log in to unmask])
Lunds Universitets Bibliotek,
Biblioteksdirektionen,
Box 134, SE-221 00 Lund
Tel: 046 222 93 70
Fax: 046 222 36 82
Webb: http://www.lub.lu.se/~colm/doyle.html

<<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>><<>>
-----Original Message-----
From: Lars Aronsson [mailto:[log in to unmask]]
Sent: den 21 juni 2003 21:18
To: [log in to unmask]
Subject: Re: [BIBLIST] Ny rapport!


Inger Klondiras schrieb:

> Rapporten "Teknisk samverkan mellan svenska ämnesportaler - Test och
> utvärdering av portalprogramvaran TKL" är nu klar. Rapporten är skriven
> av Colm Doyle, Jörgen Eriksson, Sigfrid Lundberg och Tomas Schönthal,
> alla vid Biblioteksdirektionen, Lunds universitets bibliotek.
>
> Se BIBSAM:s aktuelltsida: http://www.kb.se/bibsam/aktuellt.htm

Nederst på sidan 21 finns en formulering som fick mig att tänka på
att XML och rosor båda har taggar:  "Det är i form av omkatalogisering
av de befintliga portalernas resurser de vassaste taggarna visar sig."

Rapportens kravgenomgång i bilaga 1 är detaljerad och fyller säkert
det avsedda syftet, sedan kan man fråga sig om detta är innovativt nog
att "rädda biblioteken" eller om användarna flyr till Google oavsett.

En fråga som ligger bortom valet av programvara är vem som äger
upphovsrätten till innehållet i portalen/portalerna?  Hur fungerar det
när man slår samman flera till en?  Vad händer om någon "stjäl" ett
antal poster och sätter upp en egen portal?  Får man det?


--
  Lars Aronsson ([log in to unmask])
  Aronsson Datateknik - http://aronsson.se/

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager