LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: 1,5 miljoner kr utvecklar de regionala biblioteken
From: Helena Kettner Rudberg <[log in to unmask]>
Reply-To:Helena Kettner Rudberg <[log in to unmask]>
Date:Fri, 10 Jan 2003 18:20:46 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (25 lines)


1,5 miljoner kr utvecklar de regionala biblioteken

Kulturrådets styrelse beslutade i december att fördela 1,5 miljoner kronor till utveckling av läns- och regionbibliotek.

Portaler
Sex sydlän (Kalmar, Halland, Jönköping, Västra Götaland, Skåne, Sydost) samt lånecentralen i Malmö ska tillsammans skapa en ”Ny struktur för mediaförsörjning”. Genom en strukturomvandling önskar de förbättra och förenkla informations- och mediaförsörjningen i södra Sverige. Projektet sjösätts genom byggandet av en gemensam användarvänlig informationsportal på webben. Portalen ska samla och integrera länsbibliotekens och lånecentralens samtliga digitala resurser, t.ex. bibliotekskataloger, bibliografiska databaser, fulltextdatabaser, ämneskataloger, länkbibliotek, webbplatser, sökmaskiner, e-böcker, bilddatabaser mm. Det ska bli möjligt att göra en samtidig och integrerad sökning i dessa resurser. Resultatet ska presenteras på ett enkelt och lättillgängligt sätt.

Internationella biblioteket ska bygga upp en svensk nätbaserad samlingsplats för information om litteratur på annat språk än svenska. Portalen ska innehålla länkar till bibliotek, förlag, författare, tidskrifter, inköpskanaler samt litteraturtips och författarporträtt.

Barn- och ungdomsverksamhet
FN:s barnkonvention ligger till grund för projektet ”Hissa segel och bygga vindskydd”. Fem mellansvenska länsbibliotek (Gävleborg, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro) vill tillsammans åstadkomma en strategisk och långsiktig utveckling av folkbibliotekens barn- och ungdomsverksamhet. De ska bl.a. samla in och sprida den spetskompetens som finns på barnbiblioteksområdet gällande barn och datorer, tillgänglighetsfrågor och användarundervisning.

Stockholms länsbibliotek driver ett projekt där tillgänglighetsfrågan för barn är central. Det vill förankra talboken bland vuxna förmedlare och ska därför utveckla nya metoder för att integrera talboken i folk- och skolbibliotekens verksamhet.

För ytterligare information, kontakta:
--
Helena Kettner Rudberg
Statens kulturråd
Box 7843
103 98 Stockholm

Tfn 08-519 264 10, 0733-604 892
Fax 08-519 264 99

e-post: [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager