LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ang: Ang: Re: Ang: Namninsamlingslistor - sammanfattning av svaren
From: Johan Edgren <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Fri, 31 Jan 2003 11:18:32 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (86 lines)


Varför måste biblioteket anstränga sig att visa var det står - det gör det
ju genom sin blotta existens, att vara en arena för olika yttringar. Sedan
är ett bekymmer med policydokument eftersom de av princip måste vara så
allmänt hållna att de blir just menlösa, exempelvis vackra formuleringar om
mänskliga rättigheter, demokrati och yttrandefrihet.
I stället håller jag med Jon Erik att vi ska vara otroligt rädda om
bibliotekens "neutralitet" för att biblioteket ska kunna vara en trovärdig
demokratiskt verkande aktör.

Vänliga hälsningar

Johan Edgren
Göteborgs stad Lundby
Tel. 031-366 70 70, 0707-42 25 80                      Gunlög
                      Thorstensson        Till:  [log in to unmask]
                      <gunlog.thorstenss     Kopia:
                      [log in to unmask]>        Ärende: Ang: Re: Ang: Namninsamlingslistor - sammanfattning av svaren
                      Sänt av: BIBLIST -
                      Topics in Nordic
                      research library
                      user services
                      <[log in to unmask]
                      NET.SE>


                      2003-01-31 10:06
                      Sänd svar till
                      BIBLIST - Topics
                      in Nordic research
                      library user
                      services


Jag menar inte att biblioteket ska ta ställning i enskilda sakfrågor
(det ligger knappast inom ramen för de policies en nämnd skulle kunna
anta heller) - men jag menar att man måste ta ställning för
yttrandefrihet och för människors rätt (och skyldighet) att debattera
och diskutera och bilda opinion och för vår roll att stödja den
processen. Det gör man genom att öppna lokalerna för yttringar av olika
slag; utställningar, debatter, namnlistor etc etc. Ibland kan vi t o m
finna att det ligger inom vår ram att ta ett initiativ - stöd för
yttrandefrihet i andra länder, bokutställningar på aktuella ämnen t ex.
Men VÅRA utställningar, i den mån vi gör egna, måste naturligtvis följa
våra av nämnd tagna policies och spegla mer än en sida av saken. Precis
som våra samlingar gör.

- Nu talar jag ju som kommunalt anställd; kanhända tar det sig
annorlunda ut från en statlig horisont.
Men jag tror att t o m en statlig institution (:-)) kan finna vägar att
stödja den demokratiska processen något aktivare än att säga nej till
debatt i lokalerna med hänvisning till neutraliteten. Typ!

Jag tycker inte att det är så svårt att i daglig verksamhet avgöra vad
som ligger inom ramen för våra policies när det gäller
opinionsbildninng. Det kan då och då vara svårare att hitta en rågång
gentemot kommersiella intressen.

GTh
Vara

>>> [log in to unmask] 03/01/30 18:28 >>>
At 14:15 2003-01-30 +0100, you wrote:
>Jag stöder helt Gunlögs uppfattning. Öppenhet, debatt, en mångfald av
>åsikter och uttryck, är inte det bibliotekets, och demokratins, själ?
>Försiktighet, tystnad, inte ta ställning, inte utmana, inte märkas
eller
>synas, är inte det att också döda den själen och därmed biblioteket?
>Uno Nilsson

Ska verkligen en kommunal institution, eller i mitt fall en statlig, ta
ställning. Hur sker beslutsprocessen i så fall, är det bibliotekschefen,
kulturnämnden eller majoriteten av personalen som bestämmer vilken
ställning man ska ta?

Jag vore tacksam för ett exempel på en fråga där ett bibliotek tagit
ställning.

 Jon Erik Nordstrand

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager