LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for BIBLIST Archives


BIBLIST Archives

BIBLIST Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave BIBLIST
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: SV: tidskriftsförkortningar - fler tips
From: Johnny Carlsson <[log in to unmask]>
Reply-To:BIBLIST - Topics in Nordic research library user services <[log in to unmask]>
Date:Thu, 23 Jan 2003 18:50:20 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (59 lines)


Här kommer ytterligare tips om hjälpmedel för att hitta
tidskriftsförkortningar på Internet:

PubMed Journals database
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals
innehåller MEDLINE-förkortning, ISSN och fullständigt tidskriftsnamn. Alla
är sökbara.

Nu finns det ett faktablad från NLM om hur de gör när de skapar en
tidskriftsförkortning:
http://www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/constructitle.html

ISSN
http://www.issn.org/
Här kan man efter registrering se ISSN-centralernas officiella
förkortningar. Gratis 30
dagar.

PubList
http://www.publist.com/
Innehåller uppgifter om cirka "150,000 magazines, journals, newsletters, &
other periodicals", delvis det som finns i Ulrich's international
periodicals directory . Gratis sökning efter registrering. Innehåller ofta
uppgifter om var tidskrifterna indexeras.

NAL's Indexing Branch
http://www.nal.usda.gov/indexing/ljiarch.htm
innehåller "List of journals indexed in AGRICOLA 1995-2000" Även här kan man
ibland ha nytta av
att söka i äldre "utgåvor". Förutom förkortning, ISSN, även det fullständiga
tidskriftsnamnet.

Journals indexed in AGRICOLA
http://www.nal.usda.gov/indexing/jia.html
sökbar databas som innehåller titlar indexerade i AGRICOLA från cirka 1992
och framåt.

LIBRIS - forskningsbibliotekens gemensamma databas
http://www.libris.kb.se/
Använd avancerad sökning. Välj publikationstyp "tidskrifter årsböcker". Visa
ditt resultat
i MARC-format. Där finns ibland uppgift i fält 210 om förkortning enligt
ISDS-centralen. T
ex förekommer för tidskriften nedan två variantförkortningar.
210
a JAMA, J. Am. Med. Assoc._
245
a JAMA_p The *journal of the American Medical Association_
enligt Worldlist förkortas den på ett tredje sätt: J. Am. med. Ass. (OBS
punkter och stor
bokstav (versal) på substantiv ... men liten på adjektiv)

Hälsningar

Johnny Carlsson, 1:e bibliotekarie
Karolinska Institutets universitetsbibliotek
Box 200, 171 77 STOCKHOLM
Tel 08-52484040, fax 08-52484320
http://kib.ki.se

Back to: Top of Message | Previous Page | Main BIBLIST Page

PermalinkSEGATE.SUNET.SE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager